Πρωτοσέλιδο Live Sport:Recognized text:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
CHMEPA H EIEHCHEH
OMITAGI, AIPOMD
ETOZ 30 EaBBato 25 Anpuliou 2020 AP. OYAAOY 652 I TIMH: 1,30€
ΠΟΥ ΦΕΡΝΗ ΣΕΙΣΜΟ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
fb.com EfimeridaliveSport
SPC T
ΣΑΡΡΗΣ
ΚΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΑΒΟΠΟΥΛΟΣ
OPOYNTZOE
ΠΑΠΑΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΥΡΟΣ
ΜΠΡΙΑΚΟΣ
ΠΠΑΣ ΑΚΡΙΒΠΣ ΤΟ ΕΓΡΑAΨΕ ΗΑΣΤ
H «LIVE» ANO THN NPOTH MEPA:
ΠΑΝΝΙΔΗΣ
AMNAPKIDAHE
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΣ
ΣΠΑΒΑΣ
ΣΑ ΠΙΝΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
OOBIBAZMOE
και εφ' όρουζωής
ΙΔΟΥ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΦΟΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΓΤΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
MPONIA LIVE SPORT
ve 1 OEPNANTE8
Eiunynon
MOTAL
A MABLUE
dinayópevonu!
/ Τατί παραπέμπονται και Ποιες Ποινές Προτείνει για τους
/ 0ι αναφορές της εισηγήτριας
στα Παιχνίδια Βέροια-Ολυμπιακός
Αντίστοχη Πονή Που Προτείνεται από την εισηγήτρια Παναγιτα
Σαρρή, Κουρίδη, Σταθόπουλο , Προύντζο, Παπακωνσταντίνου ,
Δούρο, Μπριάκο, Ιωαννίδη, Αμπάρκιολη, Δημητρόπουλο
Σπάθα, Σα Πίντο, Αγγελόπουλο
Σπανού για τον ΑΤΡΟΜΗΤΟ (ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ) και τον ΓΙΩΡΓΟ ΣΠΑΝΟ
και Αστέρας Τρ.-Ολυμπιακός και όχι μόνο
ισόθια απυγόρευση ενασχόλησης με το Ποδόσφαιρο)
καθς και 3 εκατ. ευρ Πρόστιμο για καθεμία από τις δύο ΠΑΕ
i Προβλέπεται για τη συνέχεια
ΕΤD GA3 ΠΠ
THIDBIBAEMD
TOP DAOKD
σΟλυμπιακός ετοιμάζει προσφυγή
-Πθα επικαλεστεί για την αλλαγή
του νόμου και την αφαίρεση Βαθμν
I cEd. 4-6
Εnχειρούν επικοινωνιακάνα αλλάξουν
την ατζέντα για την Πολυίδιοκτησίαν
η ανεπίσημη θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
WABAPOI
ΤΡΝΟΣ ΑΙΤΡΙΙΣ
AEN DOBATAD
ΚΑΠαντήσεις θα δοθούν εκείπου Πρέπει
όταν Πρέπει, η τοποθέτηση του Γ.Σπανού
usd. 8-9
ΤΗΚ ΤΡΙΤΗ Η SUPER 1EABUE ΑΠΟΟΑΣΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΙΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΒΛΗΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΧΠΡΑΕΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΕΝΣΑΡΚΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ> ΓΙΑ ΑΓΠΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΕΙΣ Ο POΚΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟ
DAOK: KOPONO-NPOETIMO I50 EYPO EE ETOX KAI ZOINTEPEKI ENEZE O TANKOBITE ANO TA 800.000 EYPO, AMA H AEK AEN BIAZETAI APOZ EYMOONIA TIA «AIAZYTIO» NANABHNAIKOE - OPINTET
ΑΡΗΣ: ΑΠΟΛΟΤΗΒΗΚΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙ ΕΠΑΙ Ο ΣΟΥΝΤΤΚΡΕΝ ΣΕΝΤΡΑ (9 ΜAΪΟΥ) ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ ΚΟΡΟΝΟΙ ΟΣ ΟΥΛΛΟ ΚΑΙ ΟΤΕΡΟ Η ΚΑΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
9" 772241 " 251169