Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Απάντηση
της προέδρου
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Κοζάνης, Νούλας
Τουμπουλίδου,
σχετικά με
την 2η Δια
Περιφοράς
συνεδρίαση του
Δ.Σ. Κοζάνης

Εξιτήριο από το
Μαμάτσειο για δύο ασθενείς
από χωριά της Κοζάνης

σελ ~ 3

Έφυγε 82χρονη με κορωνοϊό
στο Μαμάτσειο - 8 οι νεκροί στο
Βόιο - 27 στη Δυτική Μακεδονία
σελ ~ 3

7214

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 8

Δήμος Κοζάνης:
Καθημερινή
εφαρμογή
προληπτικών
μέτρων για την
προστασία της
δημόσιας υγείας

Αίρεται η

καραντίνα
στη

σελ ~ 7

Μητροπολίτης
Κοζάνης Ιωακείμ,
η δεύτερη εξορία

Μεσοποταμία
Καστοριάς

(της Εύας Αραμπατζή
και του Χάρη Κουζιάκη)

σελ ~ 6

Οι πρώτες
εικόνες
από τη
Μεσοποταμία
χωρίς
καραντίνα
- Μουδιασμένοι
οι κάτοικοι

σελ ~ 5

Το νέο
ωράριο
υπαλλήλων
δημόσιας
υπηρεσίας και
στην Κοζάνη:
Δύο βδομάδες
στο σπίτι
και μία στην
υπηρεσία

σελ ~ 5

Το
Υπουργείο
Παιδείας
έστειλε οδηγίες
για την
εξ αποστάσεως
εκπαίδευση
στα
νηπιαγωγεία

σελ ~ 5

σελ ~ 24