Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπα παιινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ZABBATO 25 AMPIAIOY 2020 AP. YAAOY 1387 O ETOZ 320 O THA: 26510 22044 O FAX: 26510 79437
TIMH 4YAMOY: 0,80 EYPA • e-mail: [email protected]
Κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα χωρίς ιατρικό έλεγχο
οΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
Ο Εντονη η δυσαρέσκεια των Γιαννιωτν πολιτν
που τηρούν κατά γράμμα το <ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ>
Μετανάστες, που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι και προκλητικοί και στο κέντρο της πόλης και σ
όλα τα χωριά της Ηπείρου . Δυστυχς! Και σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, κανένας
δεν έχει αντληφθεί απόπου προέρχεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος και μοιάζει όλοι οι παράγοντες
της περιοχής, να κάνουν αγνα δρόμου , να σκεπάσουν κάτω απ ' το χαλί, το μείζον πρόβλημα.
Συνέχεια στη σελίδα Β
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Εν αναμένουν τις αποφάσεις
του αρμόδιου υπουργού:
θεοδαρκάκος
Κανένα σχέδιο
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ
Laτούν δίκαη κατανομή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
των προσφύγων ζτούν αι δήμοι uμίoι
μοθν και
Η στάση των ηγεσιν της ιστορικής και της
ριζοσπαστικής αριστεράς , στα ζητήματα της
αντιμετπισης της πανδημίας , είναι άξια
επαίνου , ως υπεύθυνης και παραγωγικής για
την επίτευξη της οφειλόμενης συναίνεσης.
Παρά ταύτα , συχνά διατυπνονται - εντός
και εχτός αυτν - εντελς διαφορετικές θέ σεις για το ίδιο θέμα , προερχόμενες χυρίως
από αδιευχρίνιστης ιδεολογικής συγκρότη-|
σης πτέρυγες , που προκαλούν σύγχυση και
Και η Ήπειρος ση
χνει στις πλάτες της
βαρύ φορτίο τα τ λευταία χρόνια στο
μεταναστευτικό και
αυτό είνυ κάτι που
σντάξεων
Η κυβέρνηση δεν αν | μετωπίζει σέδιο μεί
ωσης μισθν και συντά
ξεων .
ακόμη μια φορά ο
Τάνης Θεοδωρκάχος
Σε τηλεοπτική του συ | νέντευξη ο υπουργός
Εουτεριχν τόνισε πως
βyαίνουμε από αυτν
την κρίση με πολύ μεγά
λες επιτιχίες και στον
τομέα της ψηφοποί
ησης των υτηρεσινο.
επισημαίνοντας ότ αυτή τη στιγμή το 1 β των
δημοσίων υπαληλων
Συνέεια στη οαλδα 15
διαβεβαίωσε
Για να Προληφθεί η μετάδοση του κορονοϊο .
Γράφει ο
Z. Πανταζής
Δικηγόρος
αποπροσανατολισμό .
Επειδή απειλούν για την εκκαθάριση των
πολιτικν λογαριασμν μετά τοτέλος της
πανδημίας ή ακόμη προβλέπουν το τέλος του
φιλελευθερισμού και κατ επέχταση του κα πιταλισμού . Τα φαινόμενα αυτά αδικούν και πλήττουν τα κόμ
ματα της αντιπολίτευσης , υπονομεύουν την εθνική προσπάθεια
για την αντιμετπιση της πανδημίας και δηλητηριάζουν την ποΝαλετουργίσουν ας Μειστές
ορμές φλοξετας στιν Εειρο
Έκδηλη n ανησυχία στο Ζαγόρι
Τα 150 επιβεβαιωμένα χρού .
ομα -τα χορωνοίού στο ξενοδοχείο
του Κρανιδίου Αργολίδος στο
οποίο φιλοξενούνται μετανάστες
και πρόοφυγες , Συνέχεια στη σελδα 8
λιτική και κοινωνική ζωή .
Πρόκειται για συμπτόματα πολιτικής παθολογίας τα οποία είτε
θα αποχρουστούν από το πολιτικό σύστημα Συνέχεια στη σελίδα 15
Συνέχεια στη σελδu 8