Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
opwve poti ou.
ΓΟ ογwηστ όρως
μέχρι θανότου
νο εκορόζεγν
ελεύθερο /
| την onοy
oou./
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 5999
Τιμή φύλ.: 0,50 c
penTADE
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
ηρα αποφάσεων
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ν λειδνει το σχέδιο αβγαίνουμε από το σπίτυν
Κτηματολόγιο
Παράταση προθεσμίας
υποβολής δηλσεων και
διόρθωσης προδήλου
σφάλματος στις Κοινότητες
του Δήμου Κοζάνης
Σελίδα 7
Παράταση
Σελίδα 9
για τα αυθαίρετα
- Ευνοίκή ρύθμιση
λόγω κορονοίού
Μετεγγραφές
φοιτητν
Σελίδα 13
-Ti añnázei
UEFA: Ολες
οι οριστικές αποφάσεις
για τη φετινή σεζόν
Αγναs
δρόμου για
τα 600 ευρ
Σελίδα 4
στουs επ Σελίδα 24
Το άνοιγμα των σχολείων
στημονεS
" διχάζει" τους ειδικούς
Είναι αηεια ότι η άρση των μέτρων προστασίας
| από την Πανδημία είναι mo nepinλοκη από τη λήψη|
| τους.
Η διαχείριση της μετάβασης σε μία -τρόπον τινά , κα|νονικότητα , έστω και σε δόσεις και έστω με την a Ιρεση της τήρησης ορισμένων βασικν κανόνων και
| Παραμέτρων , είναι πο δύσκολη από εκείνη της λήψης|
| Γεριοριστικν μέτρων . Εκεί το πρόβλημα ήταν η επ .
|βολή και η τήρησή τους. Τρα το μείζον πρόβλημα
Ι είναι πς θα απoφευχθεί ένa δεύτερο κύμα , πς δεν
| θα γκρεμιστούν όσα με τόσο κόπο και θυσίες έχουν
l ήδη κερδηθεί . Και είναι εύλογο να υπάρχουν διαφο
Σε αγνα δρόμου προκειμένου να δοθούν τα
600 ευρ , χωρίς περαι .
τέρω ταλαιπωρία και αντιδράσεις
κόλπους των επιστημό.
νων , αποδύονται πλέον
οι υτηρεσίες του υπουρ .
γείου Εργασίας , μετά
την εσπευσμένη κατάρ .
γηση του προγράμματος
οικονομικής στήριξης
με τηλεκατάρτιση.
στους
EURO2020
συνέχεια στην σελίδα 4,
Σελίδα 9
ZOMIVUN