Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:







Recognized text:
I ZABBATO 25 ANPWIOY 2020 - AP OYMOY 495 www.edromos.gr €2,00
Έξοδ0s στη μη κανονικότητα
ΣΕΙΔΑ 5
Spoios
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΟΣΑ ΠΑΣΟΚ ΧΩΡΑ Ο ΤΟΠΟΣ;
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ZEAIAA 8
Eurogro
Ετοιμάζεται
ο λογαριασμόs
TO OEMA
Ευρωπαϊκή διάσωση
σημαίνει νέα μνημόνια
ENAET 23
Hwέα κανονικότητο είναι εδ Εργαζόμενοι και λαοίκαλούνται να Πληρσουν
τα σπασμένα τns κρίσηs. Το μενούν των ελίτπεριλαμβάνει τεράστια ανεργία .
εργασία λάστιχο, μνημόνια και αποικιοποηση χωρν. Η αντίθεση ανάμεσα.
στηζωή και το κέρδ0s αποκτά κορυφαία σημασία για την ανθρωπότητα
ΖΕΙΣΑΧΘΕΙΑ
NAPEMBAEH
ΗΠανδημία εναι μια θύρα
για τον καινούριο κόσμο
τns Αρουντάτι Ρό
ETTOMENH
Ti ZHMAINEI
H AEEHj.
MITAINO
ZKOIN EAIKIKOY
NA MAOYME.
ENAE 16-V
MNHMH
Γιούρα : Κρανίου ΤόΠos
του Ευτύχη ΜΠτσάκη
ΣΕΛΔΑ29
ETASHE.
9771792252007