Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ ΤυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρoάνος 1951-1974 * Ι8ωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)"Αp. φύλλου 6380-12.099
0,50 €
Κατεδάφιση
παλαιάς οικίας
Τηλεδιάσκεψη αντιπεριφερειάρχη
με φορείς της αγορός της Δράμας
Μετά από σχετικό κάλεσμα
του Δήμου Κ. Νευροκοπίου
Από τη Διεύθυνση Τεχνικν
Έργων της Π.Ε. Δράμας
Περιφερεια κό Τμήμα
Ερυθρού Σταυρού
λειτουργεί πλέον
στο Κ. Νευροκόπι
Στο 1.207.000 ευρ
τα έργα αναβάθμισης
του Δικαστικού
Μεγάρου Δράμας
Θέλουμε να δούμε πς θα γίνει
το άνοιγμα της αγοράς
της Δράμας την επόμενη
ημέρα της άρσης των μέτρων
επί της οδού
Κουντουριτου
Στα 5.542 τα διαθέσιμα μαθήματα
ηλεκτρονικν τάξεων
σε όλα τα σχολεία της Δράμας
Άρχισε η σπορά και η τοποθέτηση
γκαζόν στο δημοτικό κήπο της πόλης
> 2.797 στην Πρωτοβάθμια και 2.745 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δράμας
Του Θανόση Πολυμένη
no τότε που έκλεισαν τα σχολεία στις αρχές Μαρτίου, μέσα από ταχείς, είναι αλήθεια, δοδικασίες ,
ξεκησαν δελά οιπρτες ηλεκτρονικές τάξεις σε
όλητη χρα. Σταδιακά ετάχθηκαν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και κατά περιοχές , σχολεία της Πρωτοβάθ.
μας και Δευτεροβάθμας Εκπαίδευσης .
Τα προβλήματα αρκετά, καθς πολλοί ήταν οι εκπα
δευτικοί που δεν γνρίζαν τη διοδικοσία, ή δεν είχαν τα
αποpoτητα μέσα προκειμένου να προχωρήσουν στη δια μόρφωση της ηλεκτρονκής τάξης γα το μάθημά τους.
Και ακόμα πιο δυσκολα για αρκετές οκογένειες, οι
σποίες βρέθηκαν ξαφνικά με τα παιδιά στο σπίτ , χωρίς
διαίτερο εξρηλισμό και έπρεπε να συνδεθούν στο Πανελ λήνιο Σχολκό Δίτυο . Τελικά , μετά από 40 μέρες περίτοu 150 Δ.Σ ΔράμαςΜαστν σχαλείων , σήμερα στο Νομό Δράμος, έχουν δ 160 ΔΣ Δράμαςμουργηθείσυνολικά 5.542 διαθέσμα μαθήματα ηλεκτρο - 10ΔΣ Αy. ΑθανασίουΜικόν τάξεων και στς δύο βαθμίδες της εκταίδευσης. 10ΔΣ Δοάμος .
Από αυτά, τα 2.797 είναι στην Πρωτοβάθμια Εκπαδευση 10Δ.Σ Δράμας Ειδκόκαι τα 2:745 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Παρακάτω , δνουμε αναλυτικότερα το πόσα διαθέσιμα 10Δ.Σ Προσοτοάνηςμαθήματα υπάρχουν επίσημα στα Νητιαγωγεία, Δημο - 10 Νητ. Κολαμπακίουuκά, Γυμνάσια και Λύκεια του Ναμού Δράμας, έτσι όπως 20 ΔΣ Αν. Αθανασίουαυτά εμφανίζονται από τα επίσημα στατιστικά που δνε 20 ΔΣ Δράμας -.αs.
στη δημοσιότητα το Πνελλήνο Σχολικό Δίτυ . Θα πpe , 20ΔΣ Κολαπακίου.
.91 δμ
.536.ju
.52 6.j.
210 δμ
.20.ju
766.p
..67 6.p
.36.u
..29 δ.μ
1066.p
.81 δ.μ
.28 δ.μ
106 δμ
.58 δμ
33 6.j
A7 6.
..1 δμ.
139 δ.μ
..37 6.u
133 δ.μ
49 6.
.196.u
.29 6.
.49 6.u
61 6.u
.17 δ.μ
.146.u
108 6.u
.75 6.
ΦΩΤΟ ΠT.
10 ΔΣ Κολαμπαίου|ΔΗ από την περασμένη εβδομάδα σύντομα όλη η περιοχή θα έχει πρασιν
μέχρι και χθες, ολοκληρθηκε η σ .
1ιπορa προσίνου στο δημοτικό
Σύμφωνα με τον ίδιο , αλλά και όπως
κήπο της πόλης μας , εν από την Τe είχε δημοσεύσει παλαιότερα ο -Λρωνός
τάρτη γίνεται η τοποθέτηση γκαζόν στα Τύπος, το πρόγραμμα ανάπλασης του
δημοτικού κήπου , ανέρχεται στις 20.000
Αναλυτικότερα , σε δήλωσή του στον ευρ σύμφωνα με τη μελέτη για τις διά
Πρωνό Τύπο , ο αντιδήμαρχος Πολα φορες εργασίες , εν το γκαζόν που το
κής Προστασίας και Περιβάλλοντος κ ποθετεται αγγζει τα 300 τετραγωνικά
Mουρβετίδης , σημεινει ότι το πρό - μέτρα θα πρέπει εδ να σημεχω θεί όι
έχει πέσει επίσης και σπορά πρασίνου
σης του γκαζόν αναμένεται να στο σημείο όπου γνεται συνήθως η Ανολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και θοκομική Έκθεση καθς φέτος είναι αμ φίβολο αν αυτή πραγματαπαηθεί
εξαιτίας των μέτρων
προστασίας κατά του
κορωναίού . Υπενθυμίζουμε πάντως , ότι , το
2019 η Ανθοκομική Έκ
θεση δεν είχε πραγματοποηθεί γα όλλους .
οργανωτικούς λόγους
πει να επισημάνουμε πάντως , ότι παράλληλα με τς τ ξεις, οι εκταιδευτικοί των Δημοτικν σχολείων , στέλνον 30ΔΣ Δράμας-μη
καιτα γνωστά φυλλάδια στα email των παιδιν, ή κάποοι 30 ΔΣ Προσοτοάνηςαπό αυτούς κάνουν μαθήματα και από όλλες εφορμογές 40 ΔΣ Δράμας.
άτως τοZoom , το Mess ange , το Viber και άλλα προ- 5 Δ.Σ Δράμας
γράμματα , τα οποία δεν μπορούν να καταγραφούν επίσημα .
Πρωτοβάθμια εταίδευση-2797 διαθέσιμα μαθήματα 70 ΔΣ ΔράμαςΣην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη Δράμα, υπάρχουν 8ο ΔΣ Δράμας.
27807 δαθέσμα μαθήματα και τα περισσότερα εξ 90 ΔΣ Δράμας
αυτν τα έχει το 1ο Δημοτικό Σχ Δράμας με 210 συνολικά . Παρακάτω , όπου δμ.- διαθέσιμα μαθήματα)
100 ΔΣ Δράμας110 ΔΣ Δράμος.
120 ΔΣ Δράμας130 ΔΣ Δράμος.
130 Νηm. Δράμας140 ΔΣ Δράμας.
20 Δ.Σ. Προσοτσάνης.
πο δύσκολα σημεία .
50 Νηπ. Δράμας.
pguacγραμμα της σποράς και της τοποθέτη98 6.µ.
1088.p.
1338.p.
.60 δ.μ.
..16.u.
996.u.
ΔΣ Αδριανής- ...
Δ.Σ. Αρκαδικού Δράμας .
Δ.Σ Βλακος.
Δ.Σ ΔοξάτουΔ.Σ Καλλιφύτου .
Δ.Σ. Καλού Αγρού
Δ.Σ Κ. ΝευροκοπίουΔΣ ΚυρίωνΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
σελ.8η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
MENOYME
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
EAMH OMORPATIA
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα διπλα 6ας αξπιεα
ye avdqeómvo rpócaono
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791 / 2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα