Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ENAOOIKONENEIAKH BIA
25 Anpıñíou 2020 | karfitsa.gr| paraskhnio.gr | toxrima.gr | backstage24.gr
Κούβεται Πίσω
από us Πόρτε
inS kapavtívas
Karfitsa
FREE PRESS
Η ΣΑΒ ΒΑΤΙΑΤΙΚ ΗΣΥΝΗ 0ΕLΑ ΤΗ Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Zen. 16-17, 20-21
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
TeuiZouv
οι δεξαμενές
των στιτιν
Σελ. 4
ΦΥΛΑΚΕΣ
Σε διαρκή
συναγερμό
κρατούμενοι
KAI UmáRAnñoI
Σελ. 8-9
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
Εργοτάξο έστησαν
οι δήμαι εν μέσω
Kopovoioú
Πs θα αναστηθεί η οικονομία
στην Κενρική Μακεδονία
Σελ. 15
ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Δεύτερο <στοΠ
στη διεκδίκηση
onv KE
VtOikn MaKEDovia
nS XEpoovnoou
τns Σθωνίas
Όλη η δέσμη μέτρων Που προτείνει n Π.Κ.Μ. και n αντιπεριφέρεια ανάπτυξns για την
ενίσχυση τns αγοράs στην Β. Ελλάδα την επόμενη μέρα τns Πανδημίαs.
Σελ. 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα