Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

25 26
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5415

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ: «∆ΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ»

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Απαγορεύεται
η χαλάρωση

Από «κόσκινο»
όλες οι µονάδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 27 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ (2.490 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ)

ΣΕΛ. 2-3

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σταδιακά
και ανά
βαθµίδα

ΣΕΛ. 5

∆υσοίωνες
οι προοπτικές
n «Πάγωµα» τελών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

Πρόστιµο
και «ξήλωµα»
πινακίδων
ΣΕΛ. 30

και µισθωµάτων
ζητάει ο Εµπορικός
Σύλλογος Πατρών
από τον ∆ήµο
Πατρέων
n Και η εστίαση
στην… κλίνη του
Προκρούστη
n Τι λένε στη «Γ»
καταστηµατάρχες
της περιοχής

ΣΕΛ. 7, 9

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥΣ

Πρωτοµαγιά, όπως... Πάσχα

ΣΕΛ. 8

ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

Επέκταση
του δικαστικού
έτους
ΣΕΛ. 5

ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Σε αδιέξοδο οι
πατατοπαραγωγοί
ΣΕΛ. 10

Ο Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Άνοιγµα συνόρων,
για λίγους!
ΣΕΛ. 12

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ

Νέες παρεµβάσεις
ανακούφισης
ΣΕΛ. 13