Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κοζάνη: Το
δικαίωμα στην
εκπαίδευση
δεν μπορεί
να καταλυθεί

σελ ~ 5

Όταν έχουμε
συμπτώματα πάμε
στο Νοσοκομείο
της πόλης, δεν
επαναπαυόμαστε

Πανηγύρισε ο Άγιος
Γεώργιος στην Κοζάνη
με κλειστές τις θύρες

σελ ~ 3

Κορωνοϊός: Παρατείνονται έως
τις 4 Μαΐου τα περιοριστικά μέτρα
σελ ~ 12

7213

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Εξώδικο
στην Εφημερίδα
των Συντακτών
από το Νίκο Σαρρή
εκπρόσωπο του
ΚΕΚ Ευρωπαϊκή
Ανάπτυξη για
ανυπόστατο
δημοσίευμα

σελ ~ 8

Μη ορθολογική και
άδικη για την Ελλάδα
και ειδικότερα για τη
ΔυτικήΜακεδονία,
θεωρεί ο Γιώργιος
Κασαπίδης την πρόταση
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο πλαίσιο
ενεργοποίησης
του Μηχανισμού
Δίκαιης Μετάβασης

σελ ~ 6

Αρνητικά και τα 4
δείγματα από τους Ρομά
της Κοζάνης - Μέτρα
για την παραμονή στο
χώρο και εφοδιασμός
με βασικά είδη
διατροφής και υγιεινής

σελ ~ 5

σελ ~ 3

Ελεγχόμενη η κατάσταση
στον ορεινό όγκο των
Γρεβενών με πρόσφυγες
και μετανάστες - Έχουν
κοπεί οι μετακινήσεις
και οι νέες αφίξεις