Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
O' aywnoná bpae
μέχρ θονότου yp
νο εκφρόζ7
tλεύθερο/
Παρασκευή
0ou."
Απριλίου
Αριθ. φύλλου 5998
Τμή φύλ.:0,50c
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
eRTAT
Απολιγνιτοποiηση
Κυρίως με κεφάλαια ΕΣΠΑ
θα χρηματοδοτηθεί
η μεταβατική περίοδος 2020-2021
SΤι αποφάσισε η επιτροπή για την Δίκαιη Μετάβαση
Σελίδα 12
Σταδιακή
Πρτη κατοικία
φΠρόταση για επιδότηση
δόσεων στεγαστικν
Σελίδα 7
άρση των μέτρων
Νέο σχολείο
-Πότε ανοίγουν
μαγαζιά,
καφετέριεs
Σελίδα 13
VΑλλαγές σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας φέρνει το νομοσχέδιο
του υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε διαβούλευση
Ζήσε Αθλητικάν:
Συνεχίζονται οι δημοπρασίες παιδιού Α21:
με Πετρούνια και Γκέκα
Έχουν ήδη συγκεντρωθεί
24.000 ευρ
Επίδομα
Σελίδα 11,
Χωρίς φορολογική δήλωση
ηβ δόση
AIIOU EIE
Τοσενάριο τρόμου. .
Σελίδα 24
Κανονικά θα καταβληθεί η δεύτερη
δόση για το επίδομα
παιδιού Α21 από τον
| Το Πάσχα που πέρασε ήταν διαφορετικό από
Ι όλα τα προηγούμενα λόγω της "Καραντίνας" Τ |
ίδιο αναμένεται να είναι και το επόμενο Καλο-|
| καίρι ακόμη και αν αρχίσουν να αποσύρονται τα
| αυστηρά μέτρα "αποστασιοποίησης" του πληθυ|σμού.
Στους επόμενους 2-3 μήνες θα προκύψουν τα
| πρτα στοιχεία για το πόσο καταστροφικές είναι
|οι συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία . Οι υπο|στηρικτές της στρατηγικής της "ανοσίας της|
| αγέλης" θα αισθανθούν δικαιωμένοι . .
ΟΠΕΚΑ, στις
2020, χωρίς να απαιτεί .
ται η υποβολή νέας
φορολογικής δήλωσης
για τα εισοδήματα του
2019 προκειμένου να
καταβληθεί το Πoσό
του επιδόματος Παι
διού ,
lalou
Σελίδα 15
συνέχεια στη σελίδα 4