Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Παροσκευή
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Αριθ. φύλλου 7494
Τιμή Φύλλου 0.506
KOAIKOI
Αλλαγές
Το έργο REBORN
& η συνέργεια του με τη
ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ RIS3
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
για την υποστήριξη
τns επιχειρηματικότηταs
στιs νέεs συνθήκεs
στα σχολεία
Συνέχεια στην 6
Αλλαγές σε όλο το φάσμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
IPOPPAMMA
της εκπαιδευτικής διαδικασίας
φέρνει το νομοσχέδιο
του υπουργείου Παιδείας που
τέθηκε σε δια βούλευση
NEPIOEPEIA
AYTIKHE MAKEAONIAZ
2014-200
Depipcpcionó
Togeio Avánuệnc
REBORN
nteveg tunp
Συνέχεια στην 10
Πρωτομαγιά με
ασχέδιο Πάσχα
Πρτη κατοικία
- Τι απoφασει η κυβέρνηση
- Πρόταση για επιδότηση δόσεων στεγαστικν
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
Επίδομα Παιδιού Α21:
Χωρίs
φορολογική δήλωση
η β' δόση
JUMBI
Επίσημos Συνεργάτηs MEGA MAΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε!
Συνέχεια στην 16
Κορωνοϊός:
Πρόταση να συνεχιστούν
χωρίς VAR
TO Champions League
KaI TO Europa League
TPEBENA
13ns OKTupiou 151
Συνέχεια στην 20