Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΕΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
skywalker
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
OAVMIILAE
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 24.04.2020
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τη λ. : 2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο- Αρ Φύλλου: 7340
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΑναρτήθηκαν α Πίνακες επιτυχόντων για πρόγραμμα ανέργων
OAEA:
Βορείου Ελλάδος
Τα δύο σχέδια για
ελαφρύνσειςφ
Προοδοονίν ε
στους ιδιοκτήτες ακινήτων
μέμιρπυίς
αδιηύρη
Συμψηφισμό της απλειας από Τις υποχρεωτικές εκπτσεις που
επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις και Πολίτες με φόρους εξετάζει το
υπουργείο ΟικοΟνο μικν, Να κίνουν όλοι οι δικαιούχοι δηλσεις
στην ΕΡΓΑΝΗ ζητά η ΠΟΜΙΛΑ από την κυβέρνηση.
YBFEICA CIKONANIKON
Δύο εναλλακτικά σενάρια
θεωρούνται τα επικρατέστε
ρο γα την καποζημίωση
τον ιδοκτητν ακνήτων οι
οποίοι υφίστανται μείωση
τον μιαθωμάτων κατά 409%
το δίμηνο Μαρτου Απριλίου .
ΕΛΣΤΑΤ:Στα 331 δισ. ευρ το δημόσιο
χρέος το 4ο Τρίμηνο του 2019
Στα 331 δισ. ευρ Περιορίστηκε το δημόσιο κυβέρνησης ,έφτασαν τα 25,54 δισ. ευρ
χρέος το τέταρτο Τρίμηνο του 2019, έναντι εν οι δαπάνες κινήθηκαν στα 23,9 δισ.
334,2 δισ. ευρ ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφ- ευρ.Διαμορφθηκε έτσι ένα πρωτογενές
ωνα με στοιχεία Που δημοσιοποίησε η πλεόνασμα Που φτάνει τα 2,964 δισ. ευρ.
ΕΑΣΤΑΤ Για το συγκεκριμένο, διάστημα, το
40 Τρίμηνο του 2019, τα έσοδα γενικής
Eεδιασμαί Κομούν
για πακέτο 22 τρο,
aυpό γα την
OIKOVOJIA
Πιρητείντα
30 Απριλίου 2021 τ
στη θέση του σηςΕπίσης, ενοέμπειρο προσω- Ποιούνται όλες οι
Πικό , Το οποίο διαδικασίες αναΠαρατείνονται αναφέρεται
στον καπακερμαΤισμό του Προ
σωπικού και αίρονται γραφειοκρδιαδιμέχρι Τις 30 Απρ- σχετική
ιλίου Του 2021 οι
avaκοίνωση
υπουργείου, με έχει Πολύχρονη νέωσης
απόφαση γνση
κδίνεται διαχείριση τν
στην συμβάσεων ατικές
καθς υπογρά-κασίες
εργαζομένων την,
ίδιωτικού δικαίου αυτή
ορισμένου χρό- ουιαστική λύση θεμά των
νου της Υπηρ- στη συνέχιση της ασύλου, σε διοικ- σύμβαση
εσίας Ασύλου, με απρόσκοπτης ητικό και επιχει-όλους,
απόφαση
υπουργού Μετα- Υηρεσίας δο%.Ενοποι-σμένου χρόνου,
νάστευσης Ασύλου, καθς ούνται οι διαδιnou
Citigroup:
Πρόβλεψη για όύφεση
7,8% φέτος στην Ελλάδα!
φuφετον την
φηκε μία κοινή δημιουργούσαν
για καθυστερήσεις
και Περπτό όγκο
λειτουργίας, της ρησιακό επίπε υπαλλήλους ορι- εργασίας>.
Ynpecia
<με την οποία
Yηpοτα Αουλου
ΑAου Ασύλου.Όπως
Παραμείνει κασίες ανανέωδίνεται
τέλος
Created by Universal Document Converter