Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΛΣΤΑΤ: Στα 331 δισ. ευρ το δημόσιο χρέος το 4ο τρίμηνο του 2019
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5710 Παρασκευή 24.042020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Τα χριτήρια για
την έχττοση 40%
στα ενοίκια φοιτ
200 δισ. ευρ στον προϋπολογισμό
Εόη για τοις εραζ(μενας τυ Δήου Κορδλαον-Ενόσμιον
οι ατοίοι καλούνται να επισταένουν το επίδομα
ετινίνδυνης και ανθυκενής εργασίας
>>> TeA.
>>> Tɛk.
Το σχέδιο δράσης 2 τρισ. της Κομισιόν για την
πανδημία
Ιιοoίλα γα eίαηρίνσες .
στους ιδιοκτήτες ανήτων
Ta dúo
Απαλλαγή στό την υποχοέαση
καταβολής του
ενοικίου στη φοιτητική στέγη
προβλέπει η τροπολογία του
υπουργείου Οovομικν , με
την οποία διευκοινίζονται τα
κοιτήρια για την έχπτωση στα
μισθμετα .
παράλληλα η ατοζημίωση των
800 ευρ και στις απομικές
επιχειρήσεις, ουμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επογγελματιν και των αυτοαπασχολουμένων.
Επεκτείνεται ,
CXLVNTWV
Ειδικότερα, με βάση την τροπολογία προβλέπεται μερκή
ασπολλαγή από την υποχρέωση
καπαβολής του 40% του συνολικού ενοικίου για τον μήνα
Απρλιο 2020 , για την κάλυψη
στεγαστικν αναγκν τέχνου
το οποίο φοτά σε ίδουμα τρι
τοβάθμιας εκποίδευσης εντός
του τόπου μόνιμης κατοικίας
δανά όρα κατάρησης
ΣΒE Διο επόνω ίμια ηυράματα ε
τέφοσης για ων λίο υουμνου
Τα κριτήρια
Για να δικαιούται την έχπτωση
θα πρέπει να είναι εξαρτμε
νο μέλος και τουλάχιστον ένας
γονέας του (α ) είτε να είναι
eργαζόμενος σε επιχείρηση
της οποίας ανεστάλη ή απαγορεύθημε η λειτουργία με κρα
τική εντολή , ( β ) είτε να είναι
εργεζόμενος σε επιχείρηση
που έχει πληγεί δραστικά στό
την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19, δυνάμει των σχε
τικν αποφάσεων (ΚΑΔ) και
του οποίου, σε κάθε περίπτω
ση, να έχει ανασταλεί η
σύμβαση εργασίας . Το βασικό
κοιτήριο είναι να έχει αναστα
λεί η σύμβαση εργασίας του
γονέως.
ClKONORIKON
εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο
σε επιδοτούμενο πρόγραμμα διαμορφνεται σε 65 ανά ρα
τηλεκατάρτισης εργαζομένων κατάρτισης , συμπερυαμβανομ
νων των νόμιμων κρατήσεων και
Συνεχίζεται η υποβολή ατήσεων
στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα
από τον τόπο κατοικίας τους σε
ολόκληρη τη χρα , σύμφωνα με
ασφαλιστιν ειστφορν.
Δικαίωμα Υποβολής Ατησης
ανακοίνωση του Συνδέσμου Συμμετοχής, έχουν εργαζόμενοι.
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου ή
του είδους της επιχείρησης όπου
λουθα προγράμμετα καπάρτισης: απασχολούνται , και είναι : α)
Επε πλήρους απασχόλησης, β)
Επε εποχικά εργαζόμενοι, γ)
Επε μερκής απασχόλησης.
Βιομηχανιν Ελλάδος.
Το πρόγραμμα αφορά την παρα κολούθηση ενός από τα δύο ακόΠρόγραμμα κατάρτισης
<ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΟΥΜ ΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΑΓΟΡΑ> 80 ωρν , που οδηγεί Σημαντηκό : στο πρόγραμμα μποστην πιστοποίηση Στέλεχος ρούν να λάβουν μέρος και αυτοεξαγωγικού
ρίου ,
Στο υπουργείο Οικονομικν εξετάζουν συμψηφισμό των επιβα
ρύνσεων των ιδιοκτητν συνολικά ή εν μέρει με φόρους, είτε
αυτοί αφορούν τον ΕΝΦΙΑ του 2020 είτε τον φόρο των μισθω
μάτων που ειστράχθηκαν στη διάρχεια του 2019 (θα φορολογ
ηθούν φέτος ) ή στη διάρκεια του 2020 (θα φορολογηθούν του
χρόνου) Η τελευταία υπο- εναλλακτική σπρχνει στο μέλλον την
κελάφρυνσην και θεωρείται ως εκ τούτου χειρότερη επιλογή.
Επίσης , επεχτείνεται η Αποζ
ημίωση Ειδικού Σκοπού των
800 ευρ και στις απομικές
επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιάν και των αυτοα πασχολουμένων , καθς χαι
διεθνούς εμποGπασχολούμενοι! !!,
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής
Το ενδεχόμενο οριζόντων παρεμβάσεων έχει αποκλείσει μετ
επιτάσεως
Δημοσιονομικής Πολιτικής μένονται εντός της εβδομάδας
Θεόδωρος Σκυλακάκης, απορρίττοντας το αoχικό αίτημα
της Πανελλή
Ιδιοκτητν Ακινήτων για μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 25%για
υφυπουργός όλους Τελικές οποφάσεις ανα Πρόγραμμα κατάρτισης πλατφόρμας
.ΚΑ ΤΑΡΤΙΣΗ
στις επιχειρήσεις με τη μορφή
O.E., E.E., E.II.E. KOL I.K.E,
οι οποίες απασχολούν μέχρι
είχοσι εογαζομένους.
Έτσι θα χολύπτει πλέον και
https://katartisialuminio.gr/
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απρλίου
ΑΛΟΥΜΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
στε να πάρξουν το συντομότερο δυνατό και οι σχετικές
ΩΝ, 70 ωρν , που οδηγεί στην
πιστοποίηση Τεχνικός Αλουμι
νοσιδηροκατασκευν
νοκατασκευαστής>
αλουμ
Ομοσπονδίας αναχοινσεις.
τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 20 εργοζόμενοuς, απί έως 5 μόνον που ισχύει
μέχρι τρα
Για πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον <Σύνδεσμο
Βιομηχανιν Ελλάδο , ΣΒ )
στο τηλ. 2310 539817 .
Οι συμμετέχοντες θαα λάβουν
Created by Universal Document Converter