Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
NANMINAPWOn
HMLEA AMAPIHIH HBPUAKH LOIMLPCA LICE UNJA ED
OaLvitun.
Mioakkóso{n. autapxirh
και στυγερη η aπόλυση
Η Eηρασία
«IVÍYE»
τον στόλο
YREPAETINE
ΦΩΤΕΣ ΑΠΟ
METAOOPA
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Yreerew TErnk
yaknytra
TA TYPIZE TIA
TO NETPATO
Ο ΔΗΜΟΣ
ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ANO 31 NPO TOY 1OY KAI
ΝΕΤΑAΟΙ ΠΡΟΒΑΗΝΑΤΙΣΜΟΕ
Br-KE ANO TH MER
TOY ANOY ANAPEA
0 52POKOE ENO ENEXQEI
IH MAXHO NATERAI TON
TYPA ANO TEIDUPA NA
XMAPEE EYMNEPISOPEH
nOr MPOKAMEENN
MAAYLH E KNNIKEE »
NAPATEINONTAU
MEXPI S MOr
TA NEPIOPETIKA
Warunanyd e
| Πορεύονται διαφωνντας
1ipoç ouipwvia
ayagis
Ménono
ΑΝΘΡΩΠΟι
τΟΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ
TON OPANION
Kipopi as
TTnV Avaia
L llas
alov vu p
Το καταφύγιό τους
έγινε η κόλασή τους
KiA Vi 2610 312530
a a 6981 933337I fouseencc
REAOROR
MAONO