Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ )
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ NΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
NAPAEKEYH A AIPINOY 20
www.olymplobima.gr
PEYNA THE KANA RESEARCH:
8στους 10 Έλληνες
φοβούντα ανεργία
Διαμαρτύρονται
κάτο ικοι για τα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
αδέσποτα στις πλατείες
Τι αλλάζει σε όλες
τις βάθμίδες
της εκπαίδευσης
και φτχεια
THN ENDMENH MEPA
τΟΥ κOΡΟΜοίoν
ZHTOYN THN NAPEMBADH
τΟΥ ΔΗΜΟ
Nare Remach. Noek e nnteç on
ariva nkama Ramch. Hoovqu plon
ΕTΟΣ ΙOΥΝΙΟΥ Η ΕΝΑΡΕΗ ΤοΝ ΠΑΝΙΑΛΔΙΚΝ
ovlonar o op
HNara Raarchonquolo Donsoma
mowupnplob ms plong oupovda
Trova pnpovnano oo Bo
Nampl ng ya omparama tarcuprd
spte oy nda Natovlac Baplas
aMAa omy mrknda omympa
Bayl, o adoronou .opopora
EIAOMA 00 EYPO:
Πότε θα καταβληθεί
σε 180.000 επιστήμονες
META THN NAPEMBADH
MHTZOTAKH
por empdoN ndl
Xupiçle ponon da iou oton
a 00 up a180.000 mplo
Intuoçumdmw cantpynon noumporpdu
panosmantonong poudag my Tedpm
rapaon noumpmapya Mupatou
Noontn
a monuoç he pooloerpav opoAnO TO AHMO KATEPINHE
ΚυΤΟΒΟΘΒΑ ΣΤΟ Στ
680 πακέτα με Τρόφιμα
πρτης ανάγκης
σε απόρους
AEYMAGEIZ OMANEI
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Lomouç damondehe dargo omRon
se naimpn oontu0plou, apod
40 εκ . ευρ για τον εξοπλισμό
των νοσοκομείων
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΕΙΑΣ
taupioaç ono
Καταστροφές σε
Σφενδάμη και Ρυάκια
ΑΟ ΠΕΠΟΣΦΕΣ
alo ppuoK wpoogue
BPOKOTOTER
Baç ulagpopn
o Yroupydo Eaumpi
Ntola alu
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΙΔΗΣ
umopopg ots
Nepppadpn pe
Natolapkatonolo
TEniona HNappe
Krip Matorles
Τηλεδιάσκεψη του Μητροπολτη
και της Αντιπεριφερειάρχη
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΗ ΤΟΥ ΠΟΣΚΥΝΗΜΑΤτικΟΥ ΤΟΥΡΣΜΟΥ
Xoupe extog qmererns
IKTEO OAYMNOI
καλύτερες μές κα το
nερνάω ΚΕΟ
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
EyudpaoTE TO KakÚrepo
CTortheopa
T.2351039303 & 34886
[email protected]
στην Κατερίνη
ΤΕΡΠΟΣ
Trataton poarona ompulmg Tphng nou naop oaqinanos
Nmpomdng Npouç Namdn Niamainoç. nagosHy A pon
naplgIo ou
IREAL ESTATE
ZTO AHMOTIKO EXOVEIO
TANOKOPAI
Παρεμβάσεις για
την αποκαπά σταση
βατότητας
ZTONAVBO XOPO
nudoivto ivon dopepiera
en harDRepue lupiat ano 52ru
EnaysApntiHa ONivra Ka
ornv Aantokapua Kai nkane
Augipou.
Epeoleç ou lninCUN my dmpaKorpdmpa mgtat ondmpas
noupou oruple opaloç
Kamplnç vjoum atrlas
20nç Meprio Tia. Kenpin
trà 295107377
www.terpas. intoaterposgr
OREDDIONproam