Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ACONAS
Πρόσωπα γνωστά
από την παλιά φενάχη
γνωστν βοεβόδιων
ηθικν αξιν
Teágen
ο Μιχης Σπανίδης
οικatroμέν nοo μα λίγοι
άτας πάνοn α ελεκοί
Koviç o bodos
ms voorakying megvári,
KAOHMEPLNH
E O H ME-PIAA
TH EOOPAKHE
mς μrp λος
ΠΑΡΑΣΚΙΤΗΣΗΑΡHΟΥ Ι00- Αηηίων 8A Εng 7, (4 ΓΡΩ.0 ΠAEΟE 4,σν Ε 150m
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
ΣΕΛΙΛΑ 5|
Πέτσας:
Παρατείνονται
μέχρι 4 Μαΐου
τα περιοριστικά
μέτρα
Euvcyiçerai
οπό την ερμοέρα ΑMΟ
η δυδικοσία υποδοχής πολπν
που επιστρέφουν οπό την Τουρκία
Maíou
Toupnia
"Μένουμε στίτ", με κλειστά μαγιζιά
κα, απαγόρευση κνλοορίας του λάχ
orov pexo riç 4 Motov. Avró avaxoivσε το μεσημέρι της Πέμπτης, κατά την
τνημέρυκη ταν πολιικν vιxmiv , ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Π
ZEAIAA 3
Για το Νοσοκομείο Ξάνθης
τραγουδάει αυτή την Κυριακή 26/4
η Φωτεινή Δάρρα
Τος τελεντοίες μέρες, κα μέχ την Τρίτη 21 Απυλίου, επέστρεψαν στην Περιφ.
ρα Ανατολικής Μανεδονίας και Οράκης από την Τουφνία 124 πολίτες.
Me Tov ovTomouó nov gugiv Avnnegspegeraegir, EBeov x Anpinon IléngoBirç, Podóryg x. Nixou Touduxidn xn Eaveng x. Nixov Evpaupidn, tew tepanxuim
na va naçaokaae Avnaegegegeoeguin Anpdon Yyeinç x. Koiona Bevetidn an Oovogmiv x Aguér
H dwt Aicoa 2200
pati ue 1ov l'uagyo
Παταpo οίδη σ . ν δoumακή συνοία ηs Ιμράμ, κeθς κm ηης ΕNπλιonκής Γonμματέος της Πεeφίoruς κ Ζoής Κοσμίου
vow prprupa modo Kugınes ovbeerire ur ry
Eing bivovmg anó to Enionun oraiba ng duron: xia Tow Aitivocow Tlolunue loooraoiag xa Andog Yyrlag, o noking xankaanin aa ovvakia na Adooa ebi:
to Noaokopr io TIS
Dávénc.
"Tonyondápe ra
oεν oε ξενοδομία της Ροδόπης και της Ξάνθης, ενό έμεοα ξενθησε η διαδεασία λήνης δειγμάτων ατό τη Γενική Διείθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας
https//www.facebook.com
foteinidarral
SEAIAA 3
ΜΕΓΑΛΗ
ούτωτήνρα τον κομο
igvonine an
aore alla O Aigws
apfan va tipaoE waΜΠΑΛΑ . .
Auej my Kupuaserj n OΓρόφει ο Στ0ος Apoεvίou
καινοθργια διαδικυοη συ
ναυλία στο Νοoκομείο που
βρίνεε το στο επixεντηο των
gonie wa avryTaTÁNaye TIÇ
Σε "μεγάλη μέρα
delieg To torive. Tyv Knβpέθηκαν οι θiνοντες της
Περιφέρειας η ποδοοιρwή oς ομάδα, oτoν apoνα με
αντιπάλους tα ΜΜΗ mς πεαοχήs
Γίνοντtι εμνtς oν πo
XPONIA
Ang enogric dev riva dkko urina ani T ETioyy akianó to l'evxd Noaonopr io M ore Facebook pva w
Eivtng
IIOAMA
Eiven o xakkintxig anobi- as zonweniyay", vaydon
Sovv sandyoova ov kχή της πανδημίας
Όπως αποδειενύεται, ναι .
year ov Mávo Xakihan.
Κυνακή ln Λnλον σnς
ZEAIAA S
Ερύτηση 20 βουλευτόν
του ΣΥΡΙΖΑ
για την επιδύτηση 12% στις επιχειρήσεις της ΑMΟ
ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
VOURVOUKELI
Estate

Τελευταία νέα από την εφημερίδα