Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
n Andeia
Ο Γιργος
Αμβροσίου
οχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
EcA. 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4656- ΕΤΟΣ 17ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΙΟΥ 2020
TIMH 0,50
THA: 24410 80888
Κρούσμα στη Μαλακάσα
1kada
. 0 36χρονος μετανάστης είναι από το Αφγανιστάν και Πήγε στο AΤ
Ωρωπού και τη ΓΑΛΑ για
να καταγγείλει τον βιασμό του ανήλικου Παιδιού του
. Το μεσημέρι θα υποβληθούν σε τεστ οι
αστυνομικοί
. Η δομή της Μαλακά σας είναι σε καραντίνα
από τις αρχές Απριλίου
EɛA. 5
Δήμο.
Απρίλιος με χιονοπτσεις: Στα.. λευκά
περιοχές του Νομού
Καρδίτσας
- Πανέμορφες εικόνες
Περιφέρεια.
Πόρτα- Πόρτα οι 115
δειγματοληπτικοί έλεγχοι στη συνοικία της
Νέας Σμύρνης
EɛA. 12
Eɛr. 11
Στη "Σχεδία" η πόλη της Καρδίτσας
Παράδοση υγειονομικού υλικού
. Αφιέρωμα
Πpόβλημα στην πpωτεύουοα είναι
βι οι όποιοι ποδηλατόδρομο είναι
pονδετοι μεταξύ τους Αυτή η
στιγμή nouλιούντα στην Αθήνα
Ι00000 τοδήλατα το χρόνο Από
lαυτούς τους ανθpnους μόνο το % nνoύμαι μέσα στην
nεριοχν έχουν τη δυνατότητα
να ουταξίδέψουν από χαι ηpος
την Καρδίτσα με ένα αυτοκίνητοn
εmoημαίν στη οχεδίαν η
Ναταλία Τζλλου, προίσταμένη του
Τμήματος Προγραμματισμού του
Δήμου
nKapbitaa diaBltm
ικτοποδηλατοδρόμων στη
t τον ηληθυσμό της πόλης
. Από το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας,
ποδηλατόδρομοn μας λαι ο .
Παπαγεωργίου , που εξηγεί το λόο των
ποδηλατικν του διαδρομν ξiμα
ιξaιρετικά εγωστής ωστε να θυλω
του περιοδικού στους φ1τomo γρήγoρο και βολικό μέσο για να
N Hón Mou daivetai
εξωπραγματικό το να χρειάζειαι να
dwow NÉVE Eupu ya Bevčivn Kau aAka
"oμοnοούσε το ποδήλατό τoυ
|pιακάποιες μεtακινήσεις στην πόλη
Ba thyaue 4.000 uttog oe ubrne
eheuBepa ar quthy
Πόσο μενάλη διαφορά θα tκανε στην Enβαρuνω, μου δίνει μια μικρή χαρά
nay to 5%
στιγμή
tourvaluttpo
oε μήκος
: Φανταστείn
τοοα για το πάρκινγκ Από την άλλη το
, ν την
αναλογικά με
μήκους 18 χιλιομέτρων Εεriνηρε
να δημιουργείται το 2003. Eίναι
απόλυτα ενοωματωμένο στη ζωή των
κατοίκων της Πόλης είναι αυτονόητο
ότι θα ανέβουν σε αυτόν για να
μετανηθούν.
Autó nou moognaßouue va Kdvouue
,των μετακινήσεων
Μνoνταν με ποδλato Δεν είνα
| βοκολο να γίνεαι κολλάα στην έλλειψη Ελλάδατην
| mολιτικής βοόλησης θα μπορούοε να
λικούς
τρόπους μετακίνησης Που
ως οργάνωοη tίναι να φρουμε στην
εκπροσωπούμενο
από τον Πρόεδρο
κο Καπράνα
Γιργο και την
Γεν. Γραμματέα
κα Γούλα Αρα
Πιστοποίηση
Eoyodórdrkes To noonhato"
(Cycling Friendly Employers), mou
unaoye
| Στην Κοπεγχάγη, ο
| περισσότεροι δρόμοι
| είναι ήπιας κυκλοφορίας
Ι όπου το ποδήλατο έχει
| προτεραιότητα .
Kapditoa, n nákn jat to jayahirepo birtuo modrnkatóbpounav etry Ea
And τοββοlpoςμια Ελλάα με ληoτρα τοupa .
inôn oe 17 yuipeç, Duxó
τοποδήλατο είναι εκtίνος ο oργανισμός
που βοηθάει τους εργαζομένους ου
που θέλουν να πάνε στη δουλειά με
αυτό καταλήγει οκ Παπαγεωργίο .
H IEZOIOPIA
Nivu or buo póčec oto Ouivboop tng votiag Ayylaç In Boetavia, un
φορουλίφpυνη για τους πoδηαις φωοrραφα Ruiers/Ty Mod
Σκεδόν όλοι οι nοδηλατοδρομο,
τους onoίouς σχεδιάζουμενα
εnικttίνoυμε κατά ενάμισυ
χιλιόμετρο , tχοuν καταοκυαστεί
στούψος του nooρoμίου εν ια
va emteuybei káti TétoIo
tους δρόμους
oupά στάθμευης Στο υπό εκπόνηση
Eχέδιο Βιοιμης Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) Περιλαμβάνονται περιοχές
ήτας κυκλοφορίας, για παράδεrγμα
oε ακτίνα 200 μέτρων περιμετρικά
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ
νας ποδηατόδρομος nοu να εννa Αια, ι oυμβαίνα στη θεοοαλιή
βημιουργηθεί tνας κεντρικός άξονας,
otevejaut
μην Ομόνοια μετα Πατήσια. Πς
η 3ης Σεπτεμβρίου
δρόμος με πέντε λωρίδες
πόλn, nου δεκδκεί μάλλον επάξα τον
τπλο του Αμστερνταμ της Ελλάδας
Από τούτη τηχρονα, ο δήμος μας
, καταργντας τη μία
ia napáberyua, n3
ναι ένας
χρησιμοΠΟΙ
ούν οι Καρδι
τσιτες
λοφορίας, εκ των onoίων στς τpες atά 20% ta δημοτικά tέλη σε
μαρκάρουν nαράνομα αυτοκίνητα.
Κάθε λωρίδαέχαι ηλάτος τέοσερα
εκtίvες tις εmιχειpnσεις noυ προυθούν
μηνύματα βισιμης κινητικότητας ή
uttog. Eóxola unopodue va nápouue nguonoody nodMMata (eite doptiou
τωνοχολείων με απαγoρευση tou
αρκάρίσματος και από τις δύο
πλυυρές και πεoδρομήσες οδνο
Προσθέτει η Ταλλου
Και σε ένα άλλο όμως, αστικό
tiντρο του
Τρίκαλα. κάνου γενναία βήματα στην 20% τα δημοτικά τέλη σε
καtεύθυνοη μιας πόλης με φλικά
npβaλλοντικές, πίξυπνεφ και
βισιμές μετακνήσεις ετο ΣΒΑΚ nou
tίνa σε φάση uonononς npoβiητα για τις μεταφορές των
ηεnέxταση του νπάρχοντος
Πoδηλατόδρομου από τα 72οτα 1
Χρησμοποούν
Ι tη μία λωρίδα και να την κάνουμε
είτε απλa) για ης μεταφορές των
αων τους τάτι no κάνουν
επχτpήoεις καφέγια να διανείμουν
ta mpolovta touc, 0ounEpuapret,
ακόμη και χθυοmυλεία Ταυτόχρον
χρρηγείται μία ημέρα επιmλέον άδειας
στους υπαλλήλους του δήμου που
χρησιμοποιούν το noδήλατό τους nρoς
κοι από την έργασία toυ , εν από τo
2013 η Πόλη διαθέτει και ένα σύγχρονο
σύστημα αυτόματης μίαθωσης
ποδηλάτων Είναι διαθέοιμο στος
eμmopευμάτων
Η Καρδίτσα μεινει κατά
κουτούρας μας, υπογρe
κoχείαω ο κ . Χάρης Καλ
ιδυός συνεργάτης του δ
Touxd Auv de Otuata emy
και στρατηγκού σχεδιαο
δεν μπορεί ναγνε παρά
έμμεσα αντικίνητρα για τ
αυτοκινητου ότως βελι
εκείνες τις επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν ποδήλατα
EɛA 7
EɛA. 9
εμπορευμάτων τους .
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr