Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ1ΠΡΩ ΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15231 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 23 Αριλίου 2020 www.proinanea.gr e0,50
Παρεμβάσειs στην Παιδεία ΠΕΔΗΠΕΙΡΟΥ
Οικονομική ενίσχυση και
για τα 16 Κέντρα Υγείαas
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΑΠολυμαίνονται 4.000
κάδοι απορριμμάτων
σε τρεις άξονες
Εντός του Ιουνίου αναμένεται η έναρξη των Πανελλαδικν
Κέντρο Υγείας
Health Centre
Σελ. 4
Σελ. 8
Σελ. 5
Αντιμέτωπα με λουκέτα
τα ξενοδοχεία
ιετωπα
ουκετα
Σελ. 3
ΕΝΑ ΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Μικρή χθες η αύξηση των κρουσμάτων
λάδα , επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα Φροντίδαs του Πανεπιστημιακού Γενικού
είναι Πολύ καλά στην υγεία τοus . Αυτό
ισχύει και για όλεs τιs επαφές τοus Πυ
Προέκυψαν από την ικνηλάτηση. is επό μενεs ημέρεs αναμένεται εργαστηριακός
να βελτινεται μέρα με τη μέρα . Μόνη 2.408, εν οι διασωληνωμένοι συμπολί- υγείas του είναι σταθερά βελτιωμένη . αφού έχει Παρέλθει ο απαιτούμενοs επανέλεγχ0s, αφού έχει λήξει και ο χρόvos tns Προβλεπόμενηs αnομόνωσns
στε να τοus Παρασχεθούν περαιτέρω
οδηγίεs . Στο Camping του Δρεπάνου
εξακολουθούν να διαμένουν οικιοθελ
22 άτομα , ευρωπαίοι Πολίτες , οι οποίoι
όσο και αυτά που Παρέμειναν σε καραν- Παρακολουθούνται και είναι Πολύ καλά
εικόνα του κορωναϊού στην
Ήπειρο nαρέμεινε σταθερή
χθεs, όπω και τιs Προηγούμε - Λοιμωξολογίαs Σωτήρns Τσιόδραs χθεs
σταση, Τα τρία επιβεβαιωμένα θετικά
του κορωναίού ανακοίνωσε ο καθηγητήs Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται κρούσματα , τα οποία διαμένουν στην
ένα θετικό περιστατικό . Ο ασθενής είναι Αρτα, εξακολουθούν να βρίσκονται οικειοθελs σε καραντίνα στην οικία τουs
νεs ημέρεs , με την υγεία των ασθενν
το απόγευμα . Το σύνολο ανέρχεται σε
διασωληνωμέν0s και η κατάσταση τns
αλλαγή ήταν ο εντοπισμός ενόs θετικού
δείγματοs από την Κέρκυρα, σχετιζόμενο
με θετικό Περιστατικό από την ίδια περιοχή. Τοάτομο αυτό είναι ασυμπτωμα τικό και Παραμένει σε περιορισμό στην
οικία του .
τεs μαs σε Μονάδεs Εντατικής θεραπείas (MΕθ) είναι 55 , με τον μέσο όρο
Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο ηλικιωμέν0s χρόνοs από την διαπίστωση ότι ήταν θε
από την Ατα και η κατάσταση τns υγείας τικοί στον κορωναϊό . Όλοι είναι Πολύ
του είναι σταθερή. Στη Μονάδα Λοιμω
δν , αρνητικής Πίεσns , εξακολουθεί να
νοσηλεύεται η σύζυγ0s του ηλικιωμένου Πρέβεζαs , τόσο αυτά που νοσηλεύθηκαν
θανόντοs από την Κέρκυρα. Η υγεία τns
καλά στην υγεία τοus.
Όλα τα θετικά περιστατικά από την Π.Ε.
ηλικίαs τοUs να είναι τα 67 έτη. Άλλοι 51
ασθενείs έχουν Πάρει εξιτήριο . Αξίζει να
σημειωθεί πus μέχρι χθεs αργά το απόγευμα δεν είχε σημειωθεί κανέναs νέos
θάνατ0s.
OS Πρ0s την συνολική εικόνα στην ΕλΣτη Μονάδα Αυξημένns ασθενούs είναι σε Πολύ καλή κατάτίνα και Παρακολούθηση στην οικία τουs .
στην υγεία τοus.