Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ
Ε β δΓΙΑΛΟΓΛΟΥ,
ο μ α δπρόεδρος
ι α ί α ΔΕΥΑΣ
Α ν και
ε ξ ά ρ ΝΙΚΟΣ
τ η τ ηΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ,
Π ο λ ι τ ι ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κή Εφημερ
ί δ αΒΟΥΤΣΙΝΟΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ,
υπεύθυνος Τμήματος Προγραμματισμού
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
• «Βαρύ σαν
• «Θα έχουμε μια
• «Μετά τη λήξη
ιστορία
καθυστέρηση,
της καραντίνας,
το όνομα
αλλά όχι τέτοια
τίποτα δε θα είναι
της ΕΛΛΑΣ
που να αποβεί εις
το
ίδιο»

11
Σύρου»
βάρος των έργων»
8

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟς ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
• Προσωρινός
περιορισμός
ένταξης νέων
μελών στην Κατ'
Οίκον Νοσηλεία
8

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων
13

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Πέμπτη 23 Aπριλίου 2020 - Αρ. φύλλου: 671 - Έτος 13 ο - Τιμή 0,70€

 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΜΗΛΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

«Η τηλε-εκπαίδευση
κρύβει ταξικούς
διαχωρισμούς και
πολιτική μηδενικών
προσλήψεων»
9

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ
• Προσφορά του Αγίου

ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΡΟΥ

Φωτός στη Διοίκηση του
Νοσοκομείου Σύρου

• Δωρεά πλωτού

• Δωρεά τροφίμων σε 250

Ελληνικό Στρατό

οικογένειες και ευπαθείς
ομάδες  13,16

 3

υπερσκάφους στον

ΦΟΔΣΑ
• Στο πλάνο ο καθαρισμός
μονοπατιού και σπηλιάς
Φερεκύδη 12
ΒΑΝΔΑΛΙΣΑΝ
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΓΑΛΗΣΣΑ
• Άναψαν φωτιά με τα
έπιπλα του ναού! 13
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
• Οι δωρεές κοινωνικών
φορέων και δημοτών 14

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
• Απογύμνωσαν δέντρα
στον επαρχιακό της
Παρακοπής 3

EDITORIAL

Μυρωδιές

Επεκτάθηκε εντυπωσιακά από
την Κυβέρνηση το επίδομα των
800 ευρώ σε πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε
αναστολή εργασίας, προκειμένου να σουβλίσουν το αρνί το
Πάσχα. Για να λέμε την αλήθεια,
περισσότερο μύρισαν εκλογές
παρά το αρνί στη σούβλα.
Ο ΛΟΓΟΣ