Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ανοίγει σήμερα
Πλατφόρμα για το επίδομα ελπίζει στον θεό, δεν
400 ευρ του ΟΑΕΔ σελ 7
Ιατρικός Vs Oαρμοκευτικός Σύλλογος
Κόντρα για τα φάρμακα
χωρίς ιατρική συνταγή > σλ. 11
Ευσταθίος: r' αυτόν Που
υπάρχουν αδιέξοδαν >0λ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέματη 23 ΑAπρυλίου 2020 | Ετος 241 Αριθμός 5863 1| Τιμή φύλλου 0,506
Tnà: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected] • www.lakonikos.gr
Δύο γνωστά ονόματα
με εμπειρία για το
Νοσοκομείο Σπάρτης
θα διεκδικήσουν
η διοίκηση της μονάδας
0 σχεδιασμός της κυβέρνησης
Αντίστροφη μέτρηση
για άρση μέτρων
TERWE S
ENEFONTA IEPATATKA
KOPO TAEYg
Σε μεταβατικό στάδιο Βρ σκεται τους τελευταίους
μήνες το Γενικό Νοσοκομείο
Σπάρτης , καθς μετά την
anoχρηση του Σωτήρη
Μπότσιου, χρέn διοικητή
διστελεί ο Νίκος Καλογερά
κος , εφόσον το Υπουργείο
Υγείας δεν είχε ηροχωρήσει
στον ορισμό νέου διοικητικού σχήματος
Μετά την πρόσφατη ηροκήΠόλεμος Τατούλη-Νίκα για τα κρούσματα σε δομή μεταναστν στο Κρανίδι
ρυξη της θέσης και στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης
Η καλή επιδημιολογική εικόνα λόγων , η onoίa με την συνδρομή λεχή έλεγχο των επιδημιολογι- μικρά εμπορικά καταστήματα ,
του κορονοtού nou naρουσιάζει και του καθηγητή Σωτήρη Τσιό - κνφορτίων και της συμπερι - καταστήματα λιανικής, καθς
και κομμωτήρια . Στα μέσ
επόμενες κινή - Μαΐου, Πιθανότατα, θα επιστρέ στροφή σε κάποιας μορφής ομα - noinoης του χρονοδιαγράμματος σεις οι onoίες θα Προβλέηονται ψουν στα Βρανία οι μαθητές της
Γ. Λυκείου, εν nιθανόν να
Σύμφωνα με τις τελευταίες ανοίξουν τα εστιστόρια nou Βρί
των μέτρων θα είναι "σταδιακή εκτιμήσεις ηχαλάρωση των με - σκονται σε εξωτερικούς χ η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα , δρα , θα οριοθετήσει τόσο το φοράς του ιού, Προκειμένου να
ανοίγει τον δρόμο για την επ δύο γνριμα ονόματα φαίνε ται να κnaίζουν" ως επικρατέστερα- ανάμεσα σε αρκετά
άλλα - γιο tn θέση του διοικητή. Από τη μία πλευρά , η
Μεσσήνια Εύη Παηαγεωργίου, η onoίa είχε διατελέσει
διοικήτρια του Νοσοκομείου
Σπάρτης για διάστημα περί nou 3,5 ετν (anό το 2013
ηλαίσιο , όσο και τον τρόηο υλο - εγκρίνονται
λότητα .
της εθνικής επανεκκίνησης Σε στο κεντρικό χρονοδιάγραμμα
Η οριστικοηoinσn του εθνικού κάθε περίπτωση , η χαλάρωση
σχεδίου επιστροφής στην κανονικότητα εξετάζεται onό την Ε - και ελεγκόμενην , καθς κάθε τρων θα ξεκινήσει από την Δευ- ρους
δικής Ομάδας των λοιμωξιο- Βήμα θα Περνά μέσα από ενδε - τέρα 4 Μαΐου οπότε θα ανοίξουν
συνέχεια σελ 9
Από το ΔΣ Σπάρτης
Υπερψηφίστη κε η δημιουργία
Δικτύου Ανάπτυξης Σπάρτης-Ευρτα
έως το 2017 .
Με ηλεονέκτημα την επιστη ME
μονική της κατάρτιση ως οικονομολόγος , τη διοικητική
εμπειρία της στο μεγαλύτερο
νοσηλευτικό ίδρυμα του
νομού μας φαίνεται Πως χαί ρει και της ισχυρής κομματικής στήριξης λόγω των
δεσμν της με τον πρην
Πρόεδρο της ΝΔ Αντ , Σομαρ .
Επιβεβλημένη n αξοποίηση προγραμμάτων για χρηματοδότηση έργων
Η συνεργασία των δύο μης Ανάπτυξης , της ΑειφοΤον σχεδιασμό της επόμενης Σπάρτης η σύσταση και λει ημέρας, μέσω συγκεκριμένων τουργία Δικτύου Διαδημοτικής δήμων αποβλέπει στην υno - ρίας , της Προστασίας του Πe
εργαλείων ανάπτυξης , καλεί - Συνεργασίας Σπάρτης-Ευ-Βολή Προτάσεων για έργα με ριβάλλοντος , της Κυκλικής
ται να χαρόξει η Tonική Αυτο- ρτα , στην -δια Περιφοράς - χρηματοδότηση anό ευρω - Οικονομίας και της Οικοκαινοδιοίκηση . Σε αυτό το πλαίσιο συνεδρίαση του την Τρίτη naϊκά προγράμματα, όσον τομίας.
υπερψηφίστηκε αό το ΔΣ 21/4 ,
σφορά τους τομείς της ΒισιauVÉXEIO oed. 8
ουνέκεια σελ 8
ΜEΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ / ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις
και τηρούμε τις οδηγίες προστασίας από τον κορονοίό.
Προετοιμασία για την
επόμενη Πανδημία
του Παναγιτη Τζουνάκου
.5 oελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα