Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 23.04.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6519
Τρίμηνη αναμένεται για φέτος η τουριστική σεζόν
Το 49% τον Ελλήνων δήλωσαν ότι σκοτεύουν να πισχέπτονται λιγότερο συχνά τα υσκά καταστήματα τον super nmarkets
Πi άλέη τονημτς αwοδoικές ονήβις τον Ελήνοη
ανήβεις ον Ελήνον
Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας της Νίelsen, το 49% τον Ελλήνων |Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τα E400 σε
μακροχρόνια άνεργους
δήλωσαν ότι σκοπεύουν να επισκέπτονται λιγότερο συχνά τα φυσικά καταστήματα τον super mrkets σε μια προοτάθεια προφανς να περιορίσουν όσο περισσότερο γίνεται την επαφήσυναναστροφή με άλλους ανθρπους. Η πρόθεσή τους
αυτή φαίνεται να έχει ετηρεάσει και τον τύπο του καταστήματος που επιλέγουν Διευχρινίσεις για την έχταχτη οικονομική ενίσχυση,
ύψους 400 ευρ , σε μακοοχρόνια ανέργους, έδωσε ο
διοιχητής του Οργανισμού
Έτσι λοιτόν μεταξύ τον διαφορετικν Τυπολογιν καταστημάτων , Ατασχόλησης Eργατικού
Δυναμικού (ΟAΒΔ) Σπύρος
Πρωτοψάλτης, μλντας σε
εκπομπή του τηλεοπτιχού
για τις αγορές τους, καθάς επιθυμούν να μεισουν τα αγοραστικά τους ταξίδια ,
πραγματοποιντας μεγαλύτερα καλάθια .
τα μεγαλύτερα καταστήματα , άνω των 2,500 τ.μ. είναι αυτά που ανα πτύσσονται με τον μεγαλύτερο ρυθμό στο +20,1%, εν ακολουθούν
τα μεγάλα super mrkets (100-2,500 τμ εμπορική ετιpάνεια ) , τα
οτοία έχουν αυξήσει τις πωλήσεις τους, σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο του α, τουμήνου της χρονιάς, κατά + 12,1%.Την ίδια
στιγμή , 46% τον Ελλήνων δήλωσαν ότι λόγω της πανδημίας σκο
Απελπισία τον Ελήνον
σταθμού ΜEGA.
Ότως είτε, την Πέμπτη 23
Αποιλίου, ανοίγει η πλατρ
πεύουν να μαγειρεύουν και να τρνε περισσότερο στο σπίτι με βάση | όρμα, η οποία θα παραμείνει
ανοιχτή έως και την Κυριακή
3 Μαΐου. Σύμφωνα με τον κ.
Πρωτοψάλτη, σε αυτήν , μπορούν να εισέλθουν οι 168.000
μακροχρόνια άνεργοι οι
οποίοι πληρούν τις προϊποθΕενοδύχον λόγιο χορωνοίού
τα ευρήματα της ίδιας έρευνας της Νielsen.
έσεις και είτε να
Μέρα δράσης στις 28 Απρίλη: Δε θα
πληρσουμε πάλι την χρίση . Διεχδικούμε
δουλειά με δικαιματα, ζωή με αξιοπρέ
καταχωρίσουν τα στοιχεία
τους είτε να επιβεβαισουν ή
να επικαιροποήσουν το
ΙBAN είτε να μην προβούν
σε καμία ενέργεια , διαδικασία η οποία είναι απαρ αίτητη για την καταβολή των
400 ευρ. Ο κ. Πρωτοψάλτης
διευκρίνισε ότι δικαιούχοι
της έχτακτης οικονομικής
ενίσχυσης είναι , όσοι είναι.
την 1η Απριλίου
2019 έως τις 16 Απρυλίου
πεια.
Τς μαρτυρίες Ελλήνων ξενοδόχων παρουσιάζει το περιοδικό Spiegel στη διαδικτυ ακή του έκδοση. Παρουσιάζουν με
τα πιο μελανά χρματα την οκονομική uρίση που προ λήθημε εξαιτίας της πανδημίας του χορωνοϊού . Το άρθο
σημεινει: <Η τουριστική βιομηχανία είναι το ελιξίριο της
ελληνικής οuονομίας. Σχεδόν 34 εκατομμύρια τουρίστες,
τοιπλάσιος αριθμός σε σύγκριση με αυτν των κατοίκων της
χρας , επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2019. Ο τουρισμός
συμβάλει κατά ένα τέταρτο στην οΜονομία μαι την
απασχόληση της χρας
Το 2020 υποσχόταν να είναι η χρονιά θαύμα. Τρα η πανδημία ωθεί την οιπονομία σε ύφεση παι τους αριθμούς των
ανέργων στα υψηλότερα ποσοστά από την οικονομική
πρίση .
ΧΟργαννου με την αντεπίθεσή
μας, απέναντι στα μέτρα που
ήρθαν για να μείνουν και σ αυτά
που φέρνουν, χυβέρνηση και
επιχειρηματικοί όμιλοι, για την
Επόμενη Μέρα , με στόχο την
ακόμη μεγολύτερη συμπίεση των
μισθν , την διάλυση των συλογινν συμβάσε ων, την γενίκευη
της ελαστκής απασχόλησης , το
χτύπημα της συνδικαλιστικής μας
Οργάνωσης Μαι δράσης>, υπογο
αμμίζει
σημαίνοντας
Απρίλη, οι εργαζόμενοι στα.
ξενοδοχεία και στον επισιτισμό
εννουμε τις φωνές μας και τις
διευδικήσεις μας . Από Τρα και
όχι Μετά , παλεύουμε με όσα
μέσα διαθέτουμε στε να μην
πληρσουμε για άλλη μια φορά
εμείς . Οι ανάγιες αι
δικαιματά μας δεν θα μπουν σε
αναστολή για τα κέρδη των καπι-.
ταλιστν>, καταλήγει η ανα ποίνωση
<στις
άνεργοι από
2020.
- το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.
Με βάση τα στοιχεία που
παρουσίασε ο διοικητής του
ΟΑΕΛ, πό το σύνολο των
168.000 μακροχρόνια ανέργων, οι 90.000 έχουν ήδη
στοιχεία ΒAΝ καταχωρισμέTa
Συνδικάτο,
ETITEA
να στονΟAΕΔ και 78.000
δεν έχουν.
Created by Universal Document Converter