Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
O AOTOE
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10092 -ΕΤΟΣ 36. -TΙΜΗ 1 - ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΠΑN ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ, ΟΛΕΣ οΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στις 595,41 μονάδες
Avodoç 0,74%
OKUBOS
ERRÍMen
Μέτρα για
την επιβίωση
των επιχειρήσεων
στη νέα εποχή
ERPIY
Σελ. 5
NEW YORK TIME
ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
"Όταν θα βγούμε από
τα σπίτια μας θα βγούμε
σε έναν διαφορετικό κόσμο"
Αλήθεια n Ψέματα;
Στις 12 Μαρτίου 2020, ο Anders on
Cooper και ο δρ Sanjay Gupta οργάνω
σαν μια εκδήλωση με θέμα "Corona: Γε yονότα και Φόβοι". Κατά τη διάρκεια της
συζήτησης, ο Αντερσον δήλωσε στο κοινό
Που Παρακολουθούσε την εκδήλωση:
"Και, Πάλι, αν ανησυχείτε για κορωνοϊό
και δεν έχετε κάνει εμβόλιο γρίπης, θα
Πρέπει να το κάνετε ".
Πέρα από το ζήτμα της ασφάλειας και
της αποτελεσματικότητας του εμβολίου
κατά της γρίπης, ανταποκρίνεται στην
Πραγματικότητα ο ισχυρισμός του Αντερσον ότι το εμβόλιο της γρίπης θα βoηθήσει τους ανθρΠους να καταπολεμήσουν
Iov COVID-19; H anávinơn ɛívai "óxi".
Στην Πραγματικότητα, τα αποτελέσματα
πολλν δημοσιευμένων μελετν αποδεικνύουν ότι η σύσταση του Αντερσον μπορεί να ήταν η χειρότερη συμβουλή Που θα
μπορούσε να δσει στο κοινό.
Από την αναζήτηση στη βιβλιογραφία,
βρήκαμε μόνο μία μελέτη Που αξιολογεί
τα εμβόλια της γρίπης σε σχέση με τον κορωνοϊό . Πρόκειται για μια μελέτη του Πε νταγνου των ΗΠΑ το 2020 Που διαπ στωσε ότι το εμβόλιο της γρίπης ΑΥΞΑ
ΝΕΙ τον κίνδυνο Προσβολής από τον κορωνοϊό κατά 36%. "Η λήψη του εμβολίου
κατά της γρίπης μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο της Πρόκλησης λοιμξεων του
αναπνευστικού συστήματος από άλλους
1ούς μη γρίmης , ένα φαινόμενο Που είναι
γνωστό ως " Παρεμβολή 1ου" προερχόμενη
από εμβόλιο, τοοποίο συσχετίστηκε σημαντικά με τον κορωνοϊό" .
Η Τουρκία
κρύβει την αλήθεια
για τους νεκρούς
Σελ. 3
Σελ. 6
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ηλεκτρονικά
τα δικαιολογητικά
από τον επόμενο μήνα
Κανένας θάνατοςΑνέα κρούσματα
του κορωνοίού
Σελ. 8
Σελ. 4
O hoyıKós