Πρωτοσέλιδο Δημοκράτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AHMOKPATH
KAHME PINH HPOINH EOH MEPIAA AHMOKPATrIKAN APxa
1928 - 2020
92 XPONIA
Περοδος γ Εος 9a Αp. φυλλου 18.013
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
NEMITH
23ΑΠΡWOY 2020
ISSN 2441-1364
ΔΗΜΟΚΡΑΤικΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
www.dimokratis.gr
email et [email protected] gr
Αμεσα η εγκατάσταση εργολάβου στην Λαγκάδα
Διαβάστε
σήμερα
Ατερριφθη
& η δύτερη προσφυγή
στον Δν
OM Tuprs a
Ay qumopie vou mpolóvros
nag ymopel ve teapioa
tvag claomepayuyog
Oi ympol Tou EXY Atopou
KaTayytlouv
Aπερρίφθη και η δεύτερη προσφυγή των κατοίκων της περιοχής Λαγκόδα , ολλά Ynopapση του ΚY Μonη
ουτή τη φορά anό την Enmponn τou όρθρου 152Ν Λέσβου-Χιου-Σάμου , με την
onoia ζητούσον και nάλι της ακύρωση ης απόφοσης ανάδειξης προοωρινού με
οδότη του έργου anoκατόστοση- αντικατόσταση αγωγού στην neριοχή , σύμφωνα Τουμγός στο Β.Αγίο
με την υn. αp. 34/134-2020 Δαnιστωτική Πράξη της Προέδρου της snτponής
Έτοι ουσιοστικά λύνονται το χέρια της ΔΕΥΑΛ και ηλέον στο ηλoίoνο της νομιμότη
τος και της αναγκαιότητας του έργου, nροκειμένου ν ' anoφευχθούν γεγονότα με oνηιος των νησν
δυσάρεστες συνέηεις η δημοτική επιχείρηση θα nροχωρήσει άμεοα στην εγκατό στοση του αναδόχου του έργου, στε νο ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι
εργοσίες
v emdprvn ptpe
Boon, TO maldmuye
Me vte KYA
OEA 5
Ηnpοκήρuξητης Υ.Α ανησυχεί &npoκαλεί
Epcuve: evboomoyevaanh pla
v meplobe mg nevinplas
Or yuvaikes amptvouv
Προς άγραν δωματίων
ve oumav
Εκnρόσυnoi της εnκονωνούν με διο φορα ξενοδοχεία, βολιδοσκοπουν Τς
Βροθέσεις Τους και δημιουργούν ανο
στάτωση σε όλο το νησί.
"Η Ενωση Ξενοδόχων Λσβου μλά γιο
τυφoηλακα στον Τουρισμό , αν υλοno ηθεί ένος τέτοιος σχεδιασμός και διε . eoon Ouoδομκν Aεν paλέηκλψ Καν
ρωτάται nooo ενήμερη είναι η
Κυβέρνηση , αλλά και nooος onoφoσίζε,
κοθς κάτη τέτοιο έρχεται σε αντίθεση -κευάς . Ανακνήpεις Κupίων
με την noλιτική της anoouμφoρησης |nληoο Νόμητων κατον
ou η ίδια δατείνεται ότι noiuκει
ΜΟΝΙMΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
Mafipeu evnadde
ABymd vta
ΠΑΝΝΗΣ ΛΝΟΣ
A ON E
oul 16
ANNA AINOY
ok 15
aχνοντος α εργooία
oc , 11
Tatonalnan - Nouponolnon Aubasptruv
, Πστooικά Ενεpyeaκής Αόδοσης inEA)
κηματολόνιο
Ouromania
Merate pas
Toyvaapgou ds 21 Munk
oed. 3 T D-784