Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
n Ańðeua
Ο Γιργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
• EcA. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΟΥ 4655-ΕΤΟΣ 17ο
IIEMIITH 23 AIIPIAIOY 2020
TIMH 0,50
THA: 24410 80888
Αγωνία στο Κρανίδι
. Ολονύχτια
ικνηλάτηση των
κρουσμάτων,
Πήραν 177 νέα
δείγματα
. Ολοκληρθηκε
η πρτn φάση του
υπηρεσιακού σχεõíou yia tny avaχαίτιση του
κορωνοίού στην
περιοχή
Σελ. 5
Πολιτική
Η ταχύτερη επίλυση δι καστικν διαφορν για
υποθέσεις με αναπτυΚοινωνία
Η πειθαρχία και η αnoτελεσματικότητα που
δείχνουμε στη διαχείριση της πανδημίας, θα ξιακό Πρόσημο στέλνει
κεφαλαιοποιηθεί στο
μέλλον
ισχυρό σήμα στους
Σελ 12-13 επενδυτές
Σελ. 7
Ησυχία και αναμονή
Δημοπρατείται το έργο
Αρνητικά κρούσματα στο νοσοκομείο
Γύρισαν στη
Αναμονή του τέλους της καραντίνας στην πόλη δουλειά τους ο
γιατρός και οι
• Evepγειακής
αναβάθμιέξηνοστηλεύơng
σχολικού
τριες του νοσο-I
κομείου που
είχαν μπει σε
καραντίνα 7
ημερν
κτιρίου
tng Kapδίτσας
EɛL. 9
EcA11
Διαβάστε μας και στο alithianews .gr