Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
8ΙΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7492
Τιμή Φύλλου 0.50
ΚΟΔΙΚΟΣ
Δυτ. Μακεδονία:
800 ευρ
Η συμφωνία
Υπουργείου και ΔΕΗ
για τις οφειλές
των αγροτν
Στη σειρά
2.000 νέοι δικαιούχοι
Συνέχεια στην 4
Ποιοι κλάδοι
εντάσσονται
στην ενίσχυση και
υπό ποιες προϋποθέσεις
«EPTANH»:
Πς θα μειωθεί
κατά 40%
Συνέχεια στην 10
Ανοίγει ο δρόμος για
το ενοίκιο
Πχμάζεαι τοσογ| σταδιακή άρση των μέτρων
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 11
Κεραμέως για πανελλήνιες:
Στίχος να ξεκινήσου
εντός του Ιουνίου
SUMB9
Επίσημos Συνεργότηs ΜΕΕA ΜΑΡΚΕΤ
- Γρίφος" με τις προαγωγικές
Συνέχεια στην 6
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,,
Κορωνοϊόs:
Αυτές Πρέπει είναι οι
αποστάσειs ασφαλείas
σε τρέξιμο, περπάτημα,
TPEBENA
nς Οκτωβρίου 151
ποδήλατο
Συνέχεια στην 20