Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
nοu αγαna
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βονήτης Ειλτης Δεθυπτής ΒΑΣ ΣΗΡΒΑ. tτς 50-A Φιλλω f1691 Τιμή 00 υμά Τπάτη 2 λτημλου 2080
ETOPIA
H OETINH
ΗΦΕΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
KAHPH THN EANAAA
ωpές napατρά - oniτια τους την Μ Πop κείνοι nou γoptooov την
γουδα nέρασε οκευή και nopaxoλούθn . Ανάστοση του θεσνeρ
σον την Ακοnοuia του nou με ανομμένες nαno nopoξενου Enτοφίου από τmν τηne , μηόδες στα μπanκόνια
τους , δημιουργντας tτοι μια Eιωριστή στμό .
ΕΛΟδα και ononηρο μείνει στην ιστορία εξα - οφαρo και έστελoν το
τiος του κορωνοίού . Τα χαρμόσυνο μήνυμα της
μεοόνυχτα του Μ. Σοβ- ζωής και τις αγonn .
κή μος noρέμεινον στα βάτου , ορκετοί ήτον χεια στη σελΤ
το τρήμερο του
Πόσκα στην Πρέβεζο, όρασn .
nuς dλλωστε σε όλη tmv κφετινή Ανάστοση θα
τον κόσμο .
a nonitec ouny nepioΑποδεκατισμός
Από τη Δικαιοσύνη
Βεκινά η επιστροφή της χρας
δέντρων και βλάστησης
Στον εθνικό δρόμο
στην κανονικότητα
Χωρίς νέα κρούσματα Κορωνοίού στην Πρέβεζα
Πέρασε το τριήμερο του Πάσχα
στο ύψος του χωριού Φλάμπουρα
Πopanova εκφρόζουν
| συμποnίτες για τον onoδεκατισμό , δέντρων και!
| oστηoης , κοντά στο ae|
ρό Φnoμnουρα , στον Εθn
KÓ Apóuo NpéBezac-koavvivuv.
χωρίς νέα κρούσματα Κορωνοίού στην
Πρέβεζα nέροσε το tpήμερο του Πάσκα Μ pι κθες Τρίτη, κανένα νέο κρούσμα δεν κοaγρoφrκε στην nepoή μας εν ανομένο
ντοι onavτήσεις για τέoσερα ύnota δεrata nou soráAnoav. rvege e oe.
Η άλλη μέρα Που έρκεται
Παράδειγμα
Προς μίμηση . .
"H KUBtpvnon
otnv Aeriva anéΤου Γιργου Τρυφωνίδη. Πρην Βουλευτή ΝΔ Πρέβεζας
Η nανδnμία του
covid-19 dpepe pioKes
ανατροηές, Μος nρo
oysiuos OE pla npayuaτικότητα ηou δεν μηο
pouoque va diavoneou
με Μγoυς μήνες npν.
Mia npayuatIKÓrnta
nou μας οκγκάζει να
αναθεωpίσουμε non .
nός ano tις βεβαιοτητες
εnoνω στις onoisς κt σομε uw oργάνuση τκ
Zuic pac
δεν χpάξετα υ.
unnó Katá KEpaΛiv εισόδημα για
va diasipiotsl éκρίon
Eunva nv Kp
της navonμίος του
Kopuvolod. Me pa
nonu vpiyopn a
vtidpoon, n EAnaốa Eenépaor ta
δύσκολα και έχι non Μotεp θύματα an
Oλες χρες Και τρα κερδξει μεγόno na
vo anó tov Yuval Noah Hararl, ouypopta
δημοφιλw ppίωv και non στεp της σύγκρονης φιnοοφίος.