Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OCMYK
H POAIAKHÉ'
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: Eι AP ΦΥΛΛΟΥ: 22.473
32 ΣΕΛΙΔΕΣ
Αμεση ανάγκη η επαναφορά
των μειωμένων συντελεστν για
να επιβισει η τοπική οικονομα
Απαιτείται
συμπαράταξη
Σε μια περίοδο, Πou η ενότητα
των δυνάμεων της Δωδεκανήσου επιβάλλεται, είναι πράγματι απορίας άξιον αυτό nou
συμβαίνει με το Πανδωδεκανησιακό αίτημα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστν ΦΠΑ στα νησιά μας.
Εν οι Πάντες έχουν προκρί νει ότι οι μειωμένοι συντελεστές αποτελούν το σημαντικότερο όπλο για να
όρθια η τοπική οικονομία, γι νόμαστε μάρτυρες ενός κατακερματισμού δυνάμεων.
Αντί να υποβληθεί από κοινού
το αίτημα για επαναφορά των
μειωμένων συντελεστν προς
την κυβέρνηση, διατυπθηκε
ξεχωριστά από τον καθένα!
Το έθεσαν χρια οι βουλευτές, ξεχωριστά ο περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι, από
μόνοι τους οι εκπρόσωποι των
Παραγωγικν τάξεων και οι
επιστημονικοί φορείς.
Ελπίζουμε και προσδοκούμε
ότι αυτός ο κατακερματισμός
δυνάμεων δεν θα έχει επιπτσεις στο Πανδωδεκανησιακό
αίτημα .
Η ηγεσία αυτού του τόπου , σ '
αυτή τη δύσκολη περίοδο ,
στην οποία θα διακυβευθούν
Πολλά, θα πρέπει πράγματι να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, σε όλα τα επίπεδα.
Και το ουσιαστικότερο είναι
ότι θα Πρέπει να ισχυροποιήσει το αίτημα για τον μει ωμένο ΦΠΑ, έτσι στε να
υλοποιηθεί τελικά .
Ας το Πράξουν έστω και τρα.
Ο ΣΕΛ. 5
τηθεί
ΣΤΟΝ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟ
ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΥ ΦΠΑ
.Η ΡΟΔΙΑΚΗ>
ΗΡΟΔΙΑΚΗς
HPOAIAKHE
Τρα online
ΑAΕΙΑ Η ΠΟΛΗ
Ολά ορές στα σούπερ μάρκετί
η έντυπη έκδοση
tns «Po81aKńS»
σε οΠ0αδήποτε συσκευή
(desktop, laptop, tablet, mobile)
από νωρίs το Πρωί
OCM K