Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ITAPTI AANDY
HMLHRA AMLAPIHIH MPLAKH LAIMEPCA LIUE e D
Ορήνος στην Αγιάλεια για ένα σπουδαίο κορίτσι
HN4 TAAANonorAor
EDTE ANO ANAKCNH
LTA XEPMA TOY EYZYTCY THI
ANEEH LTENH
αΤου είχαμε
υποσχεθεί
EÍxuue
EMNYMO
KAI ONOMA
ME IETOPIA
ότι θα ζήσειν
HKYPIA NOY
ENENNEYEE
MIA DIKOPENEIA
H LATPENDEHLEYTIKH OMAJA
THE MEE TOr CAnar ANEPEAS
XAIPETIDEI TH BEFRIELR ENOL ALBEMUTE
Η Πάτρα βάζει
το Κρανίδι
Nuntpanaatem
waye euiee.
ODTIEE
ΣΕ ΔΥΟ
METONA
| ΕΜΦΟΥΡΝ
AEN BA KANOYHE
KAHONIKEE
ΔΙΑΧΟΠΕE ΟΕΤΟΣ.
ANO IOYAIO
TOYPIETEE ITA
ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΟΝ
ITHN AXATA,
TAMOE ME 150
ΑΤΟΜΑΣΕ
ΦΙΧΙΣΜΟ
THE A. AXAIAI
AΠΟΧΑΤΑΣΙΑΙΝ
NPOTAEH TOY
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ME ANOIXTA
AIKAETHPIA
TIE 27
AMPINIOY
ΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΑ ΒΙΟΣΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
TAN TAPAMIAKAN
KATAETHNATAN
neLAMETOnc
lawdlunye
Reruabvas
IHOTMOR
EENOAOXEIA
Noonoa
pe mprnó
To 3-5 xat
Tnv Taiana
AA 2610 312530
wa 6981 933337I fousefenc