Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
To ofeideupe
Hdele
SPORT
ENIAOPEE
BUSINESB
στην Ολυμπία Οδό
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΕ αυμει
ΠΑΤΡΙE
Χρόνια Πολλά
M. Yappato 18
Kupsaxh tou floexa 19 Anpriou 2020
KYPIAKHE
Apılpóc gkou 4118.
0.80 / uph A0ivac
Η' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕοΜΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΡΟΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
IIEPIOEPEIAPXHE
ΠΡΟΤΟΓΝΩΡΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΕΤΙιΝΟΥ ΠΑΣΧΑ
H povaEiá
μοναξί
Το Αναστάσιμο
Μήνυμα
στην Πράξη!
Ετου Χριστού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΥΧΕΣ
> Στις άδειες εκκλησίες μας
»52-55
BIOM. TOMATA
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
istante
Αρχή με
Πορεία στο
Shop on Line áyvwoto
TELEVISIONa
ZANTANA OI
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
& ΠΑΣΧΑ
ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6αΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟ
*ArPOTIKA
ESAPTHMATA
EPAAEA
H ep. NATPI
SHPANTHPIA
M.IABBATO - 23:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ- 070ο
Kadá Nárna!
Sev Ba exboki to paryspo Kupiarhç Au
nipocsa Tpimçtoullóoxa Oappiowna No
Aoviti nipyou Haclas
Th. 2621061747,
Kw. 6973 022001
www.istante.gr
AnO TON LN. Ano NKOAAOY Yerov
IKEKAEIEMENON TON OYPON
Tenápn 22 Anpakiou.
μένουμεσπίτι
Clympia
Csskies
αλλά όχι
απομανωμένοι
Διαβάζουμεthv ΠΑΤΡΙΣ
XPHITOINTOAE AEIA O.E.
Trkepuvna
u1o 210300227
oniti paç
Kaktare ro 26210 22549
•[email protected]
• patrislogegmail.com
22102778
HONESTY
Βσαι Δικηγόρος , Ιατρός
Μηχανικός Λογιστής:
HAeia - larpic
118 χρόνa Μαd
TONUNTZHI
Λομβόνεις 600E αpoβήμα
A Ar reOPnoz-nYeroE
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Ν0ΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ