Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

22

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5412

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕ ∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

«Μετρηµένος»
ο νέος γύρος
παροχών
ΣΕΛ. 6

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΠΕΘΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

«Παγώνουν»
οι διαδικτυακές
παραστάσεις
ΣΕΛ. 16

Σταδιακή άρση µέτρων
µε ορόσηµο την 4η Μαΐου
ΠΕΤΣΑΣ: ΣΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ, ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΑ

ΣΕΛ. 4

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

1.665 επιχειρήσεις
υποχρεωτικά κλειστές

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ «ΚΑΛΕΙ» ΕΤΑ∆

Προτάσεις
για τη χρήση
αιγιαλού
ΣΕΛ. 10

n Στις 205.984 σε όλη τη χώρα µε πάνω από 1 εκατοµµύριο εργαζόµενους

n Έµποροι της Πάτρας εκφράζουν στη «Γ» την αγωνία τους για την επόµενη µέρα
ΣΕΛ. 8-9

Βρούτσης: Πότε και πώς θα πάρουν τα αναδροµικά οι συνταξιούχοι
Ο ∆ΗΜΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΟ

Απόφαση
έξωσης των
πληρωµάτων
ΣΕΛ. 13

EΛΠΕ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ:

Ενισχυµένα
τα ελληνικά
αποθέµατα
ΣΕΛ. 7

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙ∆Ι,
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Η ΠΕΡΙΟΧΗ

150+6 τα νέα
κρούσµατα
στην Ελλάδα
ΣΤΟ ΠΓΝΠ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ
ΕΝΑΣ 17ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΟΜΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΕΛ. 2-3

ΣΕΛ. 10