Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

21

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2538

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 10ΜΗΝΟ ΑΓΟΡΑΚΙ
ΠΟΥ ∆ΙΝΕΙ ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ΠΑΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝΠ

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ,
Dr. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΗΣ

Α. ΗΛΙΑ∆ΗΣ: ΝΑ ΤΟΥ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ

Όλοι µια γροθιά
για τον µικρό Ηλία

«Η επιστήµη
θα νικήσει»
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 7

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Πανελλαδικές
µέσα
στον Ιούνιο
ΣΕΛ. 2

ΚΟΠΗΚΑΝ 32 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ

∆. Ελλάδα:
Ελάχιστες οι
παραβάσεις
ΣΕΛ. 6

Απελευθέρωση
µε αργά βήµατα
n Μοντέλο «∆ανίας» αναµένεται

να ακολουθήσει η Ελλάδα,
παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη
της επιδηµιολογικής καµπύλης

n Σ. Τσιόδρας: «Έχουµε περιορίσει

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ

Ολόκληρη ζωή
…σελίδες
εφηµερίδας
ΣΕΛ. 7

δραστικά τη διασπορά» (10 νέα
κρούσµατα χθες) – Ν. Χαρδαλιάς:
«Κάναµε ένα σηµαντικό βήµα µπροστά»
ΣΕΛ. 2-3

Πώς θα επουλωθούν τα «τραύµατα» στην οικονοµία
ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

ΒΟΤΣΗ: ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΦΕΤΟΣ

29 χρόνια
από τη φονική
έκρηξη
ΣΕΛ. 13

Πρώτη φορά
µακριά, αλλά
και τόσο κοντά!

- ΚΑΤΑΦΩΤΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΝΩΝ, ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΑΣ ΜΗ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
- ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ, ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ Η Πτ∆
ΣΕΛ. 4, 10

ΣΕΛ. 8