Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΕΔοφων μοψ oυ .
O'ayuviotó ópu
μέχρι 0ονάτου y
νο εκφρό ει
chtibepo/
Την όnο
oou."
ΠΡΩΙΝΗ
tΜ. Σάββατο
Απριλίου
Αριθ. φύλλου 5995
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
Σαρωτικοί έλεγχοι
ενόψει Πάσχα
# ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η
Μπλόκα παντού και διπλασιασμός προστίμων
για τους απείθαρχους
Σελίδα 12
Δωρεά 1 εκατ. e
στο Μποδοσάκειο Πτολεμαϊδας
από το Πράσινο Ταμείο
Ατότο Πάφος ταυ Στυού
OTNV Aóệa nç AvaoráGEag
1ης Αατάσκος
Σελίδα 15
Kmó MácxA
Το Μεγάλο Σάββατο
σηματοδοτεί ο tέλos
τns Εβδομάδαs
των Παθν και Προάγγελο
Η Εφημερίδα μας σας εύχεται!
tns Ανάστασn
Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα
Σελίδα 13
ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Μέτρα άμεσης στήριξης
του αγροτικού κι
κτηνοτροφικού κόσμου
της Δυτικής Μακεδονίας
Κατάνυξη
κατ'οίκον
ATPEVETE
σε καιρό
πανδημίας
Το ΧΑ, οι προσδοκίες
και τα κρίσιμα ορόσημα
Σελίδα 7
Αν και υπάρχουν αρκετοί οίκοι nou θεωρούν ότι δεν
| έχουμε δει ακόμα τα χαμηλά , στις αγορές υπάρχει μία
|σχετική αισιοδοξία .
Με "οδηγούς" λοιπόν τη διατήρηση της σχετικής αι.
|στοδοξίας για την moρεία της πανδημίας, της σταδιακής
| από τον επόμενο μήνα - άρσης των περιορισμν, αλλά
και με το σχετικό bonuss ano την προσπάθεια αντίδρα .
Ισης των ξένων χρηματιστηρίων και την " έξοδο, της
| χρας στις αγορές μέσω της έκδοσης του νέου επταετούς ομολόγου , το Ελληνικό Χρηματιστήριο επιχεί
|ρησε να πάρει anoστάσεις από το όριο των 60
συνέχεια στη σελίδα 4
Στην ολοκλήρωση μιας
|Πολύ ιδιότυτης Μεγάλης
Εβδομάδας οδεύει η
χρα . Τα μέτρα πρόλη.
| ψης κατά του κορωνοίού
έχουν σαφς δημιουργή.
σει ένα πρωτόφαντο
κλίμα , με τις Θείες Λει !
τουργίες να τελούνται
χωρίς πιστούς , οι οποίο
και με την καθοδήγηση
των κατά τόπους ιερέων!
|επιλέγουν την ατομική!
| προσευχή.
Σελίδα 9
KNAIKOZ EO EATA