Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Γιργος
Ο Αμβροσίου
αχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
en Andera
από
τους Πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους"
ZɛA. 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ
ΕΤΟΣ 17ο
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
TIMH 0,50
THA: 24410 80888
Ψήνουμε οικογενειακς
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 2
η Αλήδεια
Τελικά, οι σούβλες θα Πάρουν και πάλι μπρος στην Ελλάδα, μιας και επιτρέπεται τελικά να Ψήνουμε αρνί, αλλά
μόνο η κάθε οικογένεια ξεχωριστά, χωρίς συγγενείς και
φίλους -.
. 1.000 ευρ για κάθε άτομο είναι το πρόστιμο για δημόσιες συναθροίσεις άνω των δέκα ατόμων, κάτι που ισχύει
και για τις συναθροίσεις για το Ψήσιμο του αρνιού.
KADHME FINH EHMEPIAA THI QELTAAIAI
EɛA. 7
EAATH
Ay, Toidbo
PicoBovur MoKpuxé varo
halouotTEO
Κοινωνία
Movle kodo
Bardouvid
Aposoroung
opAy. AvdOpoi
Muplvn
Agrcoo Kopöroouayoua
Merouopoon
dooeva
EAnvonaarpo
Enpbeauinos AuybcAn
Auyap
EAAnVIKa
Mtaadyka
TOOpouxi
Orpvo Oa
ΤΟΠΙκή επιχείAayeddi
1570Apyla
MeroBovi
Κορυό
Apoobro nergiko
Πyγος Κιpo
floyoAr
Avdoxap Mopgopouv Muryamias KAPAITEA
Morobnaan
Avonpo
Kepooid
MeoeUNOAi
Mogygroe
fietouha Kadupia
Mikpo noopaK
Zopale
Ay. Napaokrun
pnon kai GE KAραντίνα και 73
άτομα συνολικά
στο Νομό
Καρδίτσας...
Aiyvn Noprhos
Nepo da nAooThpo
N. APTA Actoyip
BAdOID ukokt
Ay. Beooc
MeAdvudao
Ay. Alavacioc
Kallenpo
Aunchoce Avdeveo
rtebvidda
Mopadoce
μνή Στεφανιάδος
Apovyvo
karo ns0
KOAApivi
Maupoyodes
Aoantpo
MOADROuincKadravo Poroa
Po OouvTurpov
Maupovtpi
Kesnodoxi
Koutooupo
bagvoannde
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ EΝΟΤΉΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
poupotiKo
Houga
KopoApvap
M. hirpo
AOHNA
AAMIA
Avengo
Apovroc
KEbpoc
AyAodid
anmwnunikn
Kubund
AwAnn
Apbovel
Καραντίνα
Koitan
EɛA. 4
ΚΟινωνία
Αρνητικά τα
κρούσματα σε
300 POMA oɛ E0φάδες και Μαύ19 75
ρικα
EɛA. 5
Νέα αρνητικά δείγματα..
CENIKO
ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
. Ενισχύουμε τον Τόπο
Φ fyοράτουμε ΝΤΟΠΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
+ Στηρίτουμε τις Τοπικές
TÓTO
μας..
MPOÏONTA
.Αρνητικά βγήκαν και τα νέα δείγματα
ασθενν στο νοσοκομείο Καρδίτσας και πάμε
για Πάσχα χωρίς απρόοπτα.
EɛA. 5
Ετιχειρήσεις!
Λιαβάστε μας και στο
alithianews.gr
ΠΑΣΧΑ,