Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
" Διoφων μου 0ου , .
Γθογμnστ όμως μέχρι θονότου pp
νο εκφρoξεν
| cλεύθερo/
ην oroy/
oou."
ΠΡΩΙΝΗ
tΜ.Παρασκευή
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 5994
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
penTAI
| Μεγάλη Παρασκευή.
Η Κορύφωση
του Θείου Δράματος
Σελίδα 12
φορολονικές δηλσεις:
Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ
μέχρι την Κυριακή
του Πάσχα
Άνοιξε
. Μπλόκα ποντού, drones και πρόστιμα
Σελίδα 9
+ MΠ0ΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
η πλατφόρμα του ΤΑXISnet
COVID-19
COMpARVInSDASE
NIKO NOIOKOMEIO KASTOP
Η προθεσμία
γα την υποβολή
των δηλσεων λήγει
|Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ημερήσια αναφορά
yia COVID-19
στιs 30 Ιουνίου
Σελίδα 13
Ποδόσφαιρο χωρίς θεατές
για τους επόμενους
18 μήνες!
Σελίδα 17
Δωρεά
ATTOUEI
tablet
Σελίδα 24
oɛ 2.500
Κάθε καταστροφή
κρύβει ευκαιφίες
σχολεία
-9.000 συσκευές
Ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κολία του κήτους τρεις ημέρας
| και τρεις νύκτας , ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρ | που εν τη καρδία της Υης τρεις ημέρας και τρεις νυκτας" ( Ματθ ιβ 4).
Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να αντι ληφθεί πως οι συνέnειες της επδημίας του " κορο| νοϊού θα αποτελέσουν ένα μεγάλο σοκ για την|
| αγκόσμια οικονομία . Τούτο για περιφερειακές οικο| νομίες όπως της Ελλάδας που την τελευταία δεκαετα
| μπήκαν και δεν εξήλθαν mοτέ της "εντατικής" εξελίασυνέχεια στη σελίδα 4
tablet kae' obóv
σε 2.500 σχολεία
αno δωρεέ
ιδιωτν
Σελίδα 11
ZOMPUN