Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
TN. Πηροσκεή
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7490
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
KOAIKOZ
Πάσχα
Φορολογικέs δηλσειs 2020:
Επιστροφή
φόρου
- Πs θα την εισπράξετε
με πλέγμα περιορισμν
Συνέχεια στην 7
Η κυβέρνηση έχει ήδη
θεσμοθετήσει μία σειρά
μέτρων ενόψει της πιο
δύσκολης , όπως έχει
χαρακτηριστεί, περιόδου
e-EOKA:
Νέα παράταση
Συνέχεια στην 10
υποβολής
Αναλυτικν
| Μεγάλη Παρασκευή
Περιοδικν
Δηλσεων
Η Κορύφωση
του Θείου Δράματος
Συνέχεια στην 12
Συνέχεια στην 11
Δωρεά tablet σε
JUMBI
2.500 σχολεία
-9.000 συσκευέs tablet καθ' οδόν
Enίσημos Συνεργάτηs MEGA ΜΑΡΚΕΤ
σε 2.500 οκολεία αno δωρεέs ιδιωτν
Συνέχεια στην 16
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
Ποδόσφαιρο
χωρίs θεατές για
τουs επόμενουs
18 μήνες
TPEBENA
13nç OKTupplou 151
Συνέχεια στην 20