Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
NATATA
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ
Agronews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ap. DÚAMOU 753 www.agronews.gr [email protected]
Μ. Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 Κωδ.: 7744 ISSN: 224l 9446 Τιμή 2 ευρ
Ένεση ρευστότητας
25.000 ευρ άνευ όρων
Eveon
TNTAG
Μέσα στο Μάιο προκαταβάλλεται το 50% της ενιαίας ενίσχυσης
Εντός τns εβδομάδοs ανακοιννονται οι Πρτες ειδικές ενισχύσειs για
επιμέρουs τομείs τns αγροτικήs παραγωγήs , όΠωs η αιγοπροβατοτροφία, η μελισσοκομία και ανθοκομία , εν ακολουθούν αποζημισειs
για σπαράγγια και φράουλες. Ήδη διατέθηκαν από de minimis 1 5,5 ε
κατ. ευρ για την Παράκτια αλιεία, εν Προβλήματα, λόγω κορωνοϊού,
εντοπίζονται στο αγελαδινό γάλα, στην Πτηνοτροφία και στην αμπελουργία. Κάτι από το μεγάλο κενό των αγροτικν εκμεταλλεύσεων έρχεται
να καλύψει η ΠΝΠ για δάνεια μέχρι 25.000 ευρ χωρίis ασφαλιστική ενημερότητα, εν μέσα στο Μάιο αναμένεται να πέσειν η Προκαταβολή 50% τns ενιαίas ενίσχυσηs, όΠωs έγινε ήδη στην Ιταλία. σελ. 4, 10, 12
Στον πάγο
TO project
αμυγδαλιά
Αντιμέτωποι με οικονομική καταστροφή βρίσκονται εκατοντά
δεs αμυγδαλοπαραγωγοί στn
Θεσσαλία, καθs ο Πάγ0s <καί
ειν για τρίτη φορά τιs αμυγδαλιέs και ο ΕΛΓΑ αργεί. σελ. 40-41
JEAANG
Ενίσχυση
2 ευρ για
αμνοερίφια
Την ερχόμενη εβδομάδα ανακοιννεται ειδική ενίσχυση μέχρι
2 ευρ το κιλό για τα αμνοερ
φια Που .. έχασαν τελικά το φετιΕπιβάλλεται
αναδιάρθρωση
νό Πάσχα. Οι κινήσειs τns τελευΖητούμενο η Πίστη στην εγχρια
ταίαs στιγμής με τον Σκλαβενίτη
Παραγωγή και η αναδιάταξη της
ήρθαν κατόπιν εορτήs . σελ . 12
ελληνικής γεωργίας . σελ. 2, 42-43
Παρασκευή: t M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Τα Αγια Πάθη του Κυρίου)
Μήνας 4ος, Εβδ. 16n
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή Ο6:47-Δύση 20:03
ΣΕΛΗΝΗ:25 ημερν
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
9 | 772241 944108
A@IEPOMA