Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
anatolh
ANPIAIOY 2020
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου I www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
ίδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.796
ZENida 11
Σελίδα 21
ΚΣτόχος να μένουν τα Παιδιάστον υδάτινο αθλητισμό
Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο Χονδρά
Hoiecouvon
kai tonpoowikÓ
ens ANATONHE
σος είχοντοι
Κό Πόσχα
Εν αναμονή οδηγιν
το άνοιγμα της σεζόν
Εξελίξεις για το μέλλον της ΑΣΤΕΚ
Ρετορτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
τους για την εξλιξη της αυτό θα έχουμε σημαντικές Κρήτης σκοπεύει να επ φετινής σεζόν.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ ΑΣΤΕΚ κα της ΑΣΤΕΡ . Αυτό λος της καραντίνας και με
Εξελίξεις γα το μέλλον της σκεφθεί το νησί μετά το τ Η τουριστική σεζόν στην Αρναουτάκης είχε ουνομι , ανακοίνωσε ο Υυnοuργός δεδομένες τις πρωτοβουΚρήτη θα ανοξ με βόση λία με τον Υφυπουργό Του - Τουρισμού Μάνος Κόνοολας λίες mou θα εξελιχθούν για
τις οδηγίες nou θα nροκύ , ρισμού, κατά την onoia o φουν από την Ευρωπακή φητήθηκαν οι εξελίξεις και γατικν Κέντρων Ρόδου και
Ένωση εν η ΑΣΤΕ Κρήτης nροορίεται να γίνει ης νέας τουριστκής σοζόν . όσκεψης nou είχαν για όλα χαριστούμε τον Υπουργό
η Σχολή nou θα σηματοδοτεί την εγγύηση σπου - αρχς μετα τη συνομίλία εργασιακά των ανθρηων την προθηση των αιτημά.
δν για τον τουρισμό στη
χρα μας Και οι δύο εξαι , κυβερνητικν napaγoντων τρέχουσα περίοδ .
ρετικά ενδιαφέpουσες και του τουριομού , προκεμέ .
σημαντικές ειδήσεις , προt - νου να υnόpεουν επαφές με στικά nως οι αλλαγές nou Πεπόνης.
κυψαν στις τελευταίες εna - τις Βρυξέλλες και να αno- θα γίνουν θα διασφαλίζουν
φές nou είχε πριν το Πάσχα
ο Υφυπουργός Τουρισμού θέση της Ευρωnαίκής Ένω - τν στο μέλλον όπου θα των εργασιακν ζητημάτων
Μάνος Κόνσολας με παράyοντες της Κρήτης
Η Πρτηm εδηση αφορά ξιδιωτικές οδηγίες και σχε - ζητούοαμε , ζητάμε και θ - πέ τα Εργατικά Κέντρα
την έναρξη
ρεία της φετνής τουριστικής σεζόν , nou anοτελεί θα npοκtψουν ano την καρ της ΓΣΕ Μανόλης Πεπόνης πpωτοβουλία που pοηθά να
το μεγάλο ερωτηματικό για
όλο τον τουριστικό κόσμο δομένη την noσχαλινή δή nouργός nou καττάγεται σότερα προβλήματα nou του νησιού Με δεδομένο λωση περασμένη Κυριακή ) από την Ρόδο και διατηρεί χουν ανακύψει
ότι το ΑΕΠ του τουρισpού Της 1poδpου της Κομισιόν δεσμούς με ανθρnoυς της γοζόμενους οτον κλάδ .
για την Κρήτη αντιστποιχεί Οροουλα Φον ντερ Λαίνεν
στο 47% του συνολικού nou
Εχει το νησί γίνεται κατα - οντα να κλείσουν διακο νοητό πως η ουντρπτική
πλειοψηφία των κατοίκων οι ηuκιωμένος τον Ιoύιο
της Κρήτης εmpεd εται ά.
μεσα ή έμμεσα από την
nopeia και την εξέλιξη του
τουρισμού
Με βάση ουτό το δεδο - λοξένήρει τους τουρίστες .
μένο , nopουσιά ει μεγάλο λλά και σε εκείνες aπ ό .
ενδιαφέρον η τηλεφωνική Που θα nρoέλeουν . Το δ επικονωνία nou είχαν ο Πε.
ριφερειάρχης Κρήτης Στού . αναγκοστική αναμονή ων
ρος Αρναουτάκης με τον Υ.
φυπουργό Τουρισμού άνο
Κόνοολα , στο περιθριο Βουν μέχρι τέλος Απρλίου.
της συνάντησης Πou πρα ματοποήθηκε με τους επροσπους των ξενοδόχων
του Ηρακλείου Νίκο Χαλκα ριστικής σεζόν κυριαρχεί η
δάκη και Μανάλη Μανοσο , αναμονή στο επίπεδο της
Πρόεδρο κα Αντιπρόεδρο προετομασίας γα την επό
αντίστοιχα των ξενοδόχων μενη μέρα στον τουρισμό .
Ηρακλείου , nou εκπρoού υπόρχει έντονη προετομα τησαν σε μια πρτη oυνά- σία για να κατατεθεί το
ντηση με την Περιφέρεια , συντομότερο το νέο νομοτον ξενοδοχειακό κόσμο , σχέδιο για την τουριστική
εκφρόζοντας τον rpoβλη - εκπαίδευση.
ματισμό και Την αγωνία.
στους Προέδρους των Ετον τουρισμό
-Είναι πραγματικά θετα σενάρια για το άνοιγμα Κρήτης στο πλαίσιο τηλεδι . τκή η Παρουσία του ΕυΟnως εξήγησε ο Περιφερε .
τα θέματα nou αφορούν τα
για την nαέμβαση
ουτή υπόρχει αναμονή των του τουρισμού κατά την
των μας και γιατί αnό την
πρτη στιγμή ήταν Πάντα
Μας είπε χαρακτηρ - διαθέσιμος, , δηλνει οκ.
Να σημειωθεί Πως η προσαφηνιστεί noa θα είνα η την nορεία των Σχολν αυ - σπθεια διαχείρισης όλων
σης γiρω από τα ταξίδα έχουν να διαδραματίσουν του τουρισμού πou έχουν
Αν θα υπάρξουν δηλαδή τα.
τον κρίσμο ρόλο ποu όλοι βάλει aπό κοινού στο τρα
την no - τικές ανακοινσεις προς λουμε να δούμε να έχουν . Κρήτης -Ρόδου αποδεικνύτους nολίτες της ΕΕ nou αναφέρει το μέλος του ΔΣ εται μια εξαιρετικά θετική
διά των Βρυξελλν . Με δεΝα σημειωθεί nως ο Y. αντιμετωπιστούν τα nεpo
τους ερ "ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
πως δεν θα rpena να βιάΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
OHMH ANAWYKTIKA AOCRE EN 1,5LT 0,89€/EYEK
AYTA META OAPM 10+2 ARPO
ΠΙΟΥΠ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗΙΟΙΟΥ
FIX MITYPA KOYTI (6+2AQPO ) x330ml 4.596/EYEK
NYZHOPA NANH OPEZKIA KAOFEPAKH 4,79 /KIAO
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
ΣΤΟ ΤΗΛ 28410-21711
πές οι rερμανοί και ειδικά
και τον Αύγουστο , γίνεται
κατανοητό nως δεν αρκεί
να ξεπεραστεί το πρόβλημα
pονο στη χωρα nou θα φ
Τουλάγιστον δον θα μας λείνουν
,96/EYEK
1,96/EYEK
τα αγαπημένα μας πασχαλινά γλυκά
που θα τα βρείτε στα καταστήματά μας .
Και αν δεν μπορείτε , σας τα φέρνουμε εμείς στο σπίτι
|Στην ετιχείρησή μας τηρούμε όλα τα μέτρα προφύλαξης
δομένο αυτό, προκαλεί την
εξελίξεων που εκτιμάτι.
πως μπορεί να δρομολογηΠαράλληλα tουμε αυστηροποήσα
όλες τις διαδικασίες παραγωγής
Αναβόθμιση ΑΣΤΕΚ
Κι εν σε επίπεδο του
και διακίνησης των προϊόντων μας
Σας ευχόμαστε
καλό Πάσχα
|ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
ΠΑ ΜΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
KANTE MAI LIKE ETH EEAIAA MAI ITO FACEBOOK facebook
www.facebook.com/Oneponalcio Mudavárns
και να
παραμείνετε
όλοι υγιείς!
Φρέσκα φρούτα και λαχανικ
Πληση λιανική.χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- ArΟΣ ΝiΚΟΛΑΟ ΤΗΛ. 2841021711
Διανομή κατ οίκον
Τηλέφωνο για παραγγελίες 28410 25931
Μέσα από το νομοσχέδιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα