Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5410

Η Ζωή εν τάφω
κατετέθης, Χριστέ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΟΥ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

∆ιπλάσιο πρόστιµο για
άσκοπες µετακινήσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 15 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ, 2.207 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Μετά τα φρικτά Πάθη, ο Θεάνθρωπος αναπαύεται στον τάφο σωµατικά και κηρύττει στον Άδη τη Ζωή. Ο Επιτάφιος Θρήνος συνοδεύει το Πένθος. Αλλά σήµερα ο Χριστός «αναπεσών κεκοίµηται ως λέων». Κοιµάται σαν το λιοντάρι, έτοιµος να ξυπνήσει, να αναστηθεί, να φέρει στον κόσµο την ελπίδα, την χαρά τής
νίκης, την συντριβή τού θανάτου. Την ελευθερία τού ανθρώπινου γένους από την χοϊκή φθαρτότητά του.
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 3

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ: ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΜΕ, ∆ΕΝ ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΡΟΛΑ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΝΩΝ

Επιστηµονική
συµµαχία για
τον κορωνοϊό
ΣΕΛ. 12

Ο «Γολγοθάς»

της τοπικής αγοράς

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»:

«Κερδίσαµε
το στοίχηµα
χάρη σε όλους»
ΣΕΛ. 6

ΜΕ ΘΥΜΑ 80ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΚΑΠΕΛΕΤΟ

Νέα
τραγωδία
στην Πατρών
-Πύργου
ΣΕΛ. 4

Κ. Ζαφειρόπουλος: «Σταύρωση χωρίς... ανάσταση. Η επόµενη ηµέρα θα είναι ακόµα πιο δύσκολη»
Μείωση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και κεφάλαιο επανεκκίνησης, ζητάει ο χώρος της εστίασης
ΣΕΛ. 5, 10

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ
ΓΙΑ 3.000 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

∆ΥΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Κατάσχεση
ακατάλληλων
προϊόντων
ΣΕΛ. 5

Προσλήψεις
για το «Βοήθεια
στο Σπίτι»
ΣΕΛ. 2