Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Πάσχα δοκιμασίας και αυτοπειθαρχίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H KAOHMEPINH OPONTIZEI
ΓΙΑ . ΕΞΤΡΑ ΔΟΣΕΙΣΨΥΧΑΓΩΓΑΣ!
ΟΠΕΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Η Κ εμπλουτίζει από σήμερα
την ύλη της με μία σελίδα αφιερωμένη
σε σταυρόλεξα και sudoku.
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ
Exavõvaßro
MAOYS
MIKY Novahyr
Saper
ΤΗ <ΦΩΝΗ, ΤΟΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΕΛΙΔΑ 14
ΣΕΛΙΔΑ 19
&Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771108 979 154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο Αρ. φύλλου 30.398-Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , Μ. ΠΑ ΡΑΣΚΕ ΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr• € 1,20
Τα μυστικά
της φορολογικής
δήλωσης
Πάσχα δοκιμασίας και αυτοπειθαρχίας
Σαρωτικοί έλεγχοι για τις μετακινήσεις, τσουκτερά πρόστιμα και αυξημένα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ
Αναλυτικές οδηγίες
Σε μία από τις Πλέον απαιτητικέs καμπές
τns ούτωs ή άλλωs δύσκοληs περιόδου
που διανύουμε, εξαιτίαs τns πανδημία , Κυριακή του Πάσχα θα εφαρμοσθούν ενιεξελίσσεται το τριήμερο κορύφωσns του
Θείου Πάθου , που αρχίζει σήμερα. Το δι ακύβευμα, υψηλό, καθs εν πολλοis θα
κριθεί η διατήρηση τns επιτυχούs πορείισχύει από το Μεγάλο Σάββατο στ1s 9 το
βράδυ έωs τα μεσάνυχτα τns Δευτέραs
του Πάσχα προs Τρίτη. Παράλληλα, προαναγγέλλονται σαρωτικοί έλεγχοι στουs
as για τον έλεγχο τns εξάπλωσns του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, έωs και την
ορισμούs αλλά και αυξημένα μπλόκα στι
εθνικέs οδούs. Παράλληλα, όπωs ανακοι
νθηκε χθεs, επεκτείνεται το πρόστιμο
των 300 ευρ για άσκοπη μετακίνηση σε
όλη τη χρα και εντόs του ίδιου νομού , πολίτεs που μετακινούνται επικαλούμενοι
εν μέχρι τρα ίσχυε μόνο για υπεραστική μετακίνηση. Το αυξημένο πρόστιμο βοήθειαs στο σπίτι. Σελ.3
Προθεσμία έωs τIs 30 Ιουνίου έχουν
οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τιs φορολογικές τουs δηλ
σε1s, καταβάλλοντas την πρτη
δόση του φόρου που προκύπτει το
αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίεs , η κυβέρνηση εξετάζει ο φόρ0s να καταβληθεί σε περισσότερεs δόσειs μόνο από όσουs επλήγησαν από την
πανδημία. Οσοι θα ξεκινήσουν τιs
επόμενες ημέρεs να υποβάλλουν τη
δήλωσή τουs θα πρέπει να έχουν
συγκεντρσει τα απαραίτητα δι καιολογητικά για τη συμπλήρωση
συγκεκριμένων κωδικν . Αναλυτικά, οι οδηγίεs τns AAΔΕ για την
ορθή υποβολή τns δήλωσns . Σελ.22
σχυμένα μέτρα τηs Ελληνικήs Αστυνομίαs
για την κυκλοφορία με τη χρήση ακόμη
και drones, με έμφαση στοus ελέγχοus
των μετακινήσεων πρos κοντινούs προτην επιλογή 4, η οποία προβλέπει παροχή
Κατάνυξη κατ' οίκον
Απαλλαγή
από χρέη
με εκποiηση
περιουσίας
Π προβλέπει
ο νέος Πτωχευτικός
ΣΗΜΕΡΑ
Η ΑΓΚΥΡΑ ΜΕΣΩ ΑΚΑΡ
Επιστρέφει
στη ρητορική
των διεκδικήσεων
Πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη
από τα χρέη του προs τ1s τράπεζεs, το Δημόσιο και άλλουs πιστωτέs, 24 μήνεs από την υποβολή
τns αίτησns πτχευσηs και 12
O Comments wili appear here
μήνεs από την κήρυξη τns πτο χευσns , προβλέπει το προσχέδιο
του νέου Πτωχευτικού Κδικα
Τη θεωρία της αποστρατιωτικοποίη
σης 16 νησιν του Ανατολικού Αιγαίου επανέφερε ο υπουργός Εθνικής
Αμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ.
Ξεδιπλνοντας τις Πάγιες τουρκικές
θέσεις , ο κ. Ακάρ υποστήριξε, ακόμα ,
ότι η Προσέγγιση της Ελλάδας στ
ελληνοτουρκικά δυσκολεύει την επί λυση των Προβλημάτων . Σελ. 7
που αποκαλύπτει n K. Ωστόσο,
η κήρυξn σε πτχευση σημαίνει
ότι θα ρευστοποιηθεί το σύνολο
τns περιουσίαs με δικαστική από φαση . Σελ. 23
KYPIO APOPO
Η Παρότρυνση της εκκλησιαστικής ηγεσίας να μετατρέψουμε τα σπίτια σε ναούς γίνεται ακόμη Πιο επίκαιρη αυτές τις ημέρες , καθς η λτανεία
του ΕΠιταφίου σήμερα, όπως και η Ανάσταση αύριο το βράδυ , θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρν εντός των εκκλησιν . Οι τηλεοπτικοί δέκτες θα είναι ο δίαυλος των Πιστν για τις Ακολουθίες των ημερν . Σελ. 3
. Ανεργία ΗΠΑ: Αυξάνεται αλματωδς η ανεργία στις ΗΠΑ, εξαι τίας της αναστολής της οικονομικής
δραστηριότητας Που Προκάλεσε η
εξάπλωση του κορωνοϊού. Την τελευ
ταία εβδομάδα του Μαρτίου, άλλοι
5,2 εκατ. Αμερικανοί υπέβαλαν αίτη
ση για επίδομα ανεργίας, ανεβάζο
ντας τον συνολικό αριθμό τους για
τον μήνα στα 22 εκατ. Σελ . 27
Πάσκα χωρίς
εκκλησίες
Ο Λυκαβηττός αλλάζει
Αμφισβητούνται
τα πιστοποιητικά
ανοσίας
Ανησυχία στους ειδικούς
. Γιουβάλ Νόα Χαράρι: Η
Ελλάδα κάνει εξαιρετική δουλειά
στην αναχαίτιση της επιδημίας .,
Αν είχα να διαλέξω μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, Ποια χρα θα έπρεπε να ηγείται του κόσμου αυτήν
τη στιγμή για να μας Παράσχει ένα
σχέδιο δράσης, σίγουρα θα επέλεγα την Ελλάδα>, δήλωσε ο Ισραηλινός ιστορικός Γιουβάλ Νόα
Χαράρι. Σελ. 6
Πριν από ένα μήνα, το Πάσχα χωρis εκκλησίεs θα φάνταζε αδύνατο. Η πολιτεία
έλαβε τιs αναγκαίεs αποφά σε1s για να προστατεύσει
τη δημόσια υγεία. Η εφαρμογή τοUs , όμωs , δεν ήταν
αυτονόητη. Ο βαθμόs τns
τελικής συμμόρφωσns του
κλήρου δικαινει και τουs
χειρισμούs τns εκκλησιαστικής ηγεσίas. Δικαινει
τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποί os, για μία ακόμη φορά , κι
νήθηκε διαλλακτικά , απορ ροφντas τιs εντάσειs εντός
τns ιεραρχία . Και, κυρίωs,
αποφεύγοντas να διχάσει
Εντονη ανησυχία γεννά στουs
ειδικούs η ενδεχόμενη χρήση
απιστοποητικού ανοσίαs από
όσουs πρέπει να επιστρέψουν
στην εργασία τουs μετά την άρση των περιοριστικν μέτρων ,
καθs τα υπάρχοντα τεστ αντισωμάτων δεν είναι αξιόπιστα.
Δεν αποκλείεται μάλιστα η θέ
σπιση τέτοιων Πστοποιητικν
Μια λιτή σχεδιαστικά πρόταση, η onοία έχει στο επίκεντρό της την ανάδειξη του αττικού τοπίου σε συνδυασμό με τη θέα, επικράτησε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χρου στο
θέατρο του Λυκαβηττού, τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινθηκαν Πριν από μερικές ημέρες . Σελ. 7
ανοσίαs να εξωθήσει κάποιοUs
να κολλήσουν τον 10, προκε μένου να εξαιρεθούν από την
καραντίνα. Σελ. 10
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
τουs πιστούs.
15 νέα επιβεβαιωμένα
κρούσματα χθες, 2.207
συνολικά οι ασθενείς από
τον κορωνοϊό στη χρα μας
10 αριθμός των θυμάτων
της νόσου ανήλθε σε 105 ,
καθς άλλοι τρεις άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους χθες
1 Διασωληνωμένοι σε μονάδες
εντατικής θεραπείας
ήταν χθες 69 ασθενείς
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΡΑ
PwC Academy Greece
Μεγάλη Παρασκευή 2020
Είσαι δικηγόρος,
γιατρός, μηχανικός,
οικονομολόγος
εκταιδευτικός,
ερευνητής και
δικαιούσαι
Η ζωή εν τάφων Ψέλνουν οι ζωντανoi, σκεπτόμενοι και τον δικό τους θάνατο, Προσδοκντας την ανάσταση . Εν μ σω Πανδημίας , ο Επιτάφιος Θρήνος μάς
αγγίζει όλους, είτε Πιστεύουμε είτε όχι.
Οταν θυμόμαστε αγαπημένα Πρόσωπα,
όταν σκεφτόμαστε όσους δίνουν μάχη
για τη ζωή, όταν αναλογίζόμαστε την κοι νή μοίρα των ανθρπων . Η απομόνωση
μας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση του καθενός με την κοινω
νία και με εαυτόν . Οταν δεν μπορούμε ν
βρεθούμε σε εκκλησίες και εορτασμούς,
αναζητάμε το οικουμενικό μέσα μας . Στη
μοναξιά, στην ανατροπή της καθημερ
νότητας, βλέπουμε Πόσο βασιζόμαστε ο
ένας στον άλλον , στην προσφορά του καθενός, στη συλλογική Προσπάθεια να ν κήσουμε τη μοναξιά και τον φόβο .
Οσοι βρίσκονται μόνοι καλούνται να
αντέξουν , να γεμίσουν οι ίδιοι το σπίτι με
αναμνήσεις χαράς και με ελπίδα . Η τηλεόραση Παίζει όλη ημέρα, οι επαναλήψεις Προβλήματα , έτσι μπορούμε να κρίνουΠαλιν επΙτυχιν διακόπτονται από δελτία με νέα κρούσματα και θανάτους .
Η γιαγιά φτιάχνει κουλουράκια για εγγόνια Που δεν γνωρίζει Πότε θα τα δει. Χαιρετιόμαστε από μακριά. Ζούμε Πίσω από
τείχους , μέσα από οθόνες , μετράμε την
ελευθερία σε sms έκτακτης εξόδου.
0 απρόβλεπτος ιός δοκιμάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σαν τεστ αντοχής,
αναδεικνύει αρετές και αδυναμίες-όι
μόνον ηγετν , κυβερνήσεων και ιδεολογιν , αλλά και του καθενός. Πρόεδροι,
γιατροί, νοσηλεύτριες , υπάλληλοι μαγαζιν , αστέρες του αθλητισμού ή της ψυχαγωγίας αξιολογούνται για τη σημερινή
τους Προσφορά. Ουδείς χαίρει ασυλίας.
Η Πανδημία διαχωρίζει την ήρα από το σιτάρι. Οπως διακρίνουμε ποιος ηγέτης είναι χρήσιμος για τη χρα του και για την
ανθρωπότητα, και Ποιος επιδειννει τα
με και ο ένας τον άλλον. Να γνωρίσουμε
ΠΟΙΟι είναι σοβαροί στην Πολιτική, στην
κοινωνία, στον ίδιο μας τον οικογενειακό
και φιλικό Περίγυρο.
Ο ΕΠιτάφιος Θρήνος είναι η κορυφαία
έκφραση αγάπης. Της αγάπης μιας μανας για το παιδί της , της αγάπης του Χριστού για τον άνθρωη . Μέσα από τον
θάνατό Του, Προσφέρει στους θνητούς
την ελπίδα για ζωή . Αυτή η Μεγάλη Παρασκευή μάς καλεί να δούμε και εμείς
τη ζωή με αυτούς τους όρους. Να σκεφτούμε αυτούς Που μας αγαπούν και
αυτούς που αγαπάμε. Να δούμε πς
θα δείξουμε την αγάπη μας σε αυτούς,
αλλά και σε όσους δεν γνωρίζουμε. Να
επιδιξουμε να είμαστε καλύτεροι , να
Προσφέρουμε περισσότερα. Ο θρήνος
οδηγεί στη σοφία.
Σελ, 4
. Διαδίκτυο: Εως και 20 ημέρες
απατούνται για την αΠοκατάσταση
βλάβης στο γρήγορο Ιντερνετ. Σελ .24
το εκπαιδευτικό
επίδομα των C600;
. Σαρλ ντε Γκωλω: Είκοσι
ναύτες του γαλλικού αεροπλανοφόρου ΚΣαρλ ντε Γκωλν συνεχίζουν να
νοσηλεύονται, εν τα κρούσματα
COVID-19 στο Πλήρωμα της αρμάδας
ανέρχονται σε 668. Σελ. 9
Η PwC Academy σου προσφέρει
την ευκαιρία να παρακολουθή σεις
τα online προγράμματα κατάρτισης
για επαγγελματίες στην Ελλάδα.
www.pwcacademy.gr
. Ταξίδι: Τέσσερις συγγραφείς
καταθέτουν τις σκέψεις τους για
την ιδέα του ταξιδιού εν μέσω Πανδημίας, Σελ. 15
2106874559 2108114175 2108114205
SHUTTERSTOCK
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα