Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
AP. OYAAOY 27520
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tıpń 0,60 EYPO
Ποιος συνδυασμός
θερμοκρασίας και
χρόνου ασκοτνειν
Σχέδιο για συντοVισμένη άρση
των μέτρων
ToV 16
Τάλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν
CORONAVIRUS CRISIS
πως ο κορονοϊός μπορεί να επιβισει και
να διατηρήσει τη μεταδοτικότητα του ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες .
Ερευνα σύμφωνα με την οποία ο κορονοϊός, COVID-19, πρέπει να βρεθεί εκτεθειμένος σε θερμοχρασίες που να φτά νουν σχεδόν το σημείο βρασμού του νερού,
δηλαδή τους 100 βαθμούς Κελσίου, στε
να εξουδετερωθεί και να μην μπορεί να
νωσε την οργάνωση
online διάσκεψης δωρητν στις 4 Μαΐου
για την εξασφάλιση
πόρων που θα χρηματοδοτήσουν τις έρευνες για την παρασκευή εμβολίου και
θεραπείας της CovidEU RESPONSE
μην υπάρχει κό φορτίο , εξέδωσαν Γάλ
λοι ερευνητές .
Αλλες θεωρίες που υποστήριζαν πως ο
ζεστός καιρός μπορεί να βοηθήσει στη μεί
ωση της εξάπλωσης του χορονοϊού, τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση μετά τη δημοσίευση της έρευνας των Γάλλων επιστη
μόνων ,
Υπάρχουν ήδη επαφές με πολλούς μεγάλους οργανισμού και η
διάσκεψη θα οργανωθεί σε συντονισμό με
τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας , διευκρίνισε η πρόεδρος
της Κομισιόν . <Ελπί ζω ότι οι χρες και οι
οργανισμοί θα ανταποκριθούν στην έκCouncil of the
Furopean Limaan
FCORONAV
FCORONAVIRUS
#CORONAVRUS
στο επιστημονικό περιοδικό
bioRxiv.
Στην εν λόγω έρευνα, ο καθηγητής Ρεμί
Σαρέλ και οι συνάδελφοί του από το Πανεπιστήμιο Aί -Μαρσέιγ, της νότιας Γαλλίας, περιγράφουν με λεπτο μέρειες πς ο
χορονοϊός μπορεί να θερμανθεί στους 60 βαθμούς Κελσίου Ε 4
irapnon Cori
κληση αυτήν.
Ενα εμβόλιο, είναι η καλύτερη συλλογική μας ευχαιρία για να νικήσουμε τον
ιόν, είπε . Η διάσκεψη αθα μας επιτρέψει
να εξετάσουμε τα άμεσα ελλείμματα χρηματοδότησης και να βρούμε καινοτόμες
και ισότιμες λύσεις .
Ετσι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοί Με τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο πλευρό της , η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε cοδικό
χάρτην για μία συντονισμένη έξοδο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης από τα περιοριστικά
<Είναι προφανές ότι οι κοινωνίες θα
Πιο κοντά στη
χρήση
ευρωομολόγων
πρέπει να ζήσουν με τον ιό μέχρι την ανακάλυψη ενός εμβολίου ή μίας θεραπεί
ας, αναφέρεται στις συστάσεις προς
τις χρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης
η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκης Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
μέτρα .
Πρόσφατα, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας ανακοί -Σ
Η έκδοση κοινού χρέους είναι μια πι
θανή απάντηση της ευρωζνης στην έ κτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον κορονοϊό , δήλωσε ο πρόεδρος
του Eurogroup Μάριο Σεντένο σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα
Corriere della Sera.
κΟχι απαραίτητα , αλλά
δεν το αποκλείω . Υπάρχει
μια πρόταση να χρησιμοποι
Δεν θα παραταθεί το μέτρο μείω σης ενοικίων
Επιπτσεις της Πανδημίας στην αγορά ακινήτων
ΣΕΒ: Τα μέτρα της κυβέρνησης
προφυλάσσουν σε κάποιο βαθμό
την οικονομία
Εναν χύχλο διαδικτυ ακν συναντήσεων με σημαντικούς φορείς του κλάδου
των ακινήτων και θέμα τις πολλαπλές επιπτσεις της πανδημίας στην συγκε κοιμένη αγορά -και όχι μόνο- ξεκίνησε η
Prodexpo.
Στο πρτο μέρος αυτν των συναντήσε
ων , με τίτλο '" Αγορά ακινήτων και Covid19: Αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα" ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θε
όδωρος Σκυλακάκης, όπως αναφέρεται σε
απολογιστική ανακοίνωση των διοργανωτν - έκανε λόγο για ''άνοιγμα " της αγο ράς και της οικονομίας ήδη από τις αρχές
Μαΐου, τονίζοντας ότι , από πλευράς επενδυτικν δραστηριοτήτων , θα είναι όλα εφιχτά τους επόμενους μήνες, καθς υπάρχει μεγάλη προσπάθεια μείωσης των γραφειοχρατικν εμποδίων.
Την ίδια στιγμή , είπε ότι δεν θα παραταθεί περαιτέρω το μέτρο
της μείωσης των ενοικίων , ΣΛΜ
ΣΕΛΑ 2
Οι εθνικές
τράπεζες θα
απελευθερσουν
κεφάλαια άνω των
20 δισ. ευρ
α μέτρα που έχει ανακοινσει και εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνη ση, θα προφυλάξουν την ελληνική οικονομία, σε κάποιο βαθμό , από την πραγματοποίηση των ακραίων
εκτιμήσεων του ΔΝΤ, εκτιμά ο ΣΕΒ, σε δελτίο για την οικονομία.
<Η αβεβαιότητα, όσον αφορά στις προβλέψεις , είναι εξαιρετικά μεγάλη λόγω της
διαιτερότητας του φαινομένου . Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να
λάβει σοβαρά υπόψη τις προβλέψεις του ΔΝT, και να ενισχύσει τα μέτρα για την αποτροπή του σεναρίου εξαιρετικά υψηλής ύφεσης, τονίζει ο Σύνδεσμος. Υπενθυμίζεται ότι ο
ΔΝΤ εκτιμά πως η ύφεση εφέτος στη χρα μας θα φθάσει στο 10%.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ , το σχετικά μικρό μερίδιο της μεταEANA
Οι τράπεζες της Ευρωζνης θα έχουν
μία κεφαλαιακή ελάφρυνση, συνολικού
ύψους 20 δισ. ευρ, λόγω της χαλάρωσης
των μακροπροληπτικν απαιτήσεων από
τις εθνικές εποπτικές Αρχές του μπλοκ
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα με σηwww.dimoprasion.gr
ΛΛΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα