Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ TIΤAN, ΑEGEAN, ΕΥΛΑΠ, ALOUMIL . 10
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ ΤΙ ΠΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΥΤLIΝEOS, VIΟΗALCO ,JMBO . 24-25
ANT • 6-7
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ . 13
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. 15
Οι εκτιμήσεις
Που σοκάρουν
Τo deal της SingulaLogic
αλλάζει το τοπίο
Δείχνουν αντοχή
στον κορωνοίό
ΜΕΤΟΧΟΣ
FT.com
FINANCIAL TIMES
Ιόρα on line
σας οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
FURO2day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 23ο
Αρ. Φύλλου 1152. 16- 21 Απριλίου 2020ει
OTE • 11
PRODEA AEEAN • 12
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ . 2
ΠΕΙΡΕΛΑΙΟ: Η ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΑΕΣ . 23
ΤΑ ΠΡΩΤ
ΠΑΗΝ ΕΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
IHA THN ENON
THN OIKONOMIA KAI TO XPHMATITHANO
PENOPTAZ EEA.8-9
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙom
9771108 531000