Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
" Διαφων μου οu.
ΜΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανότου γ
t Μ. Πέμπτη
Απριλίου
oou."
Αριθ. φύλλου 5993
Τιμή φύλ.:0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Τρίμηνη επιδότηση τόκων
για τις επιχειρήσεις
ΘΕεκινούν οι ατήσεις . Βήμα βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν
οι δικαιούχου
Σελίδα 12
Λάζορος Μολούτας :
Δήμος και εργαζόμενοι
είμαστε πάντα
στο πλευρό σας
Σελίδα 7
Περιοριστικν μέτρων
ΦΠρν Ts 27 Απρλίου
η ανακοίνωση για άρση
των περιοριστικν μέτρων
ΦΟι Προϋποθέσεις
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ημερήσια αναφορά
yıa COVID-19
Σελίδα 13
Στην αναμονή και στην ΕΠΟ
για τις τελικές αποφάσεις
των διοργανσεων
Επιμελητηρίου Κοζάνης
Συγκέντρωση αιτημάτων Εμπορικν
Συλλόγων , Σωματείων
Σελίδα 17
IpooMna&
ΠΟ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
και Ομοσπονδίας
Επαγγελματο-βιοτε
χνν Π.Ε. Κοζάνης
για την επαναλει ΕΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΙΟΝΔΙ τουργία της αγοράς
Θα αναζητηθούν ευθύνες
από την Κίνα.
Αρκετοί είναι αυτοί rou ποτεύουν nως η Κίνα θα βγει κερδ .
| ομένη γεωnολιτικά aπo την πανδημία για την οπoa η ίδια ευθύ|νεται.
Είναι οι ίδιο nou noτεύουν rως η δημοκρατία και οι ελεύθε|ρες αγορέ λόγω κάποιων εκφάνσεων ασυδοσίας τα τελευταία|
χρόνια ( αχολίνωτος δικαιωματισμός , ααντιφατική "μπουργo |ανεκτικότητα. και οικονομικές "φούσκες) έχουν κουράσει τον
| μέσο δυτικό άνθρωrο , ο onoioς μοραία αναζητεί να anoέσει
| το βάρος των "περιττν για moλλούς και όχρηστων για τους πε ρισοότερους ελευθεριν στη στιβαρή χείρα κάπoας εξουσίος . !
Πάντα στην στορία οι ελευθερίες δεν αφορούσαν apa ανή|
Ιουχες μειοψηφίες, οι οroίες κάνοντας χρήση τους πήγανaν
Ι κόντρα στο κυρίαρχο ρεύμα και κανοτομούοαν εnoτημονικά.
( τεχνολογικά, οικονομικά
και της τοπικής οι κονομίας
την επόμενη Ημέρα
μετά την άρση των πε ριορισμν για τη δια σπορά του Κορωνοίου
: οινωνικά . Ήταν τα οφέλη αυτν
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 14