Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudiKóc: 1869
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαnd
Tov tóno tOU
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
TOIIIKH
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοιτήτις. Εκδίτη -Δeυθοπής ΒΑΣ ΖΕΡΑ-trg 50-A4 ίλου 1189 Τμή 0 0 εωή Mέmη 15 Ατριίον 220
OA MAE AQHEEI ME NOME ZHMIE,
AMA KAI KEPAH
νάθεpα τον , νατρέ τα δεδομένα λιάδες επιχειρήσεις κό δίμηνο, tόooν ω
της ζωής pας . Eπάνω να αντημετωπίζουν κράτος όοο και ωs
vοό . Οχι rou είχmμε βγάλει το Πρόβλημα εβiωoης κοινωνία , αpήνοντας την
ντ' με αυτό nou ανα
SEIKVÚetai péoa anó
κρίση , Διότι .
για κεφάλι αno την τρο . Αλλά , τουλάχιστον , στηην άκρη τις εξαιρe . mpos έκληξη πολ τον κορομόνο
τους άνω των εκατό , nou είχομε μE για εμάς , εδ στην σεις , πρέ να mαpa - λν, εντός και εκτός
νεκρούς noυ θρηνού . στην ανάπτυξη . pαs Ελλάδα , αφήνει και δεχθούμε ότη η pήση Ελλάδος , από αυτή
την κρίση του κορο με ως τpα και όοους ξαναρίχνει στην ύφε - κάπoa κέρδη .
ακόμη θα θρηνήσου - ση , Με xιλυάδες αν .
με στην συνέχεα. Αλ θpouς να χάνουν χραίpως την nopeίa
λά και για το nooo ο. τη δουλειά τους , Χ . paς, αυτό το δραματι . καλού τnράζει γοΑρθpο του
| Γ.Π ΜΑΣΣΑΒEA
Αξιολογντος ψυ - φων της αρχότητας νοΐού, αnoκαλύφθηκε
"ουδέν κακόν αμιγές ότι:
Καλή η εικόνα των κρουσμάτων
σε όλα τα Νοσοκομεία της Ηπείρου
Πάσχα όπιως το επιβάλλουν οι συνθήκες
θα μορτάσουν φέίος οι Ελλιτες
Αυστηρά κατ ' oίκov,
| χωρίς φίλους και ιμα
Dα γιορτάoουν οι Πρeβe.
Ι ζάνοι το βράδυ της Ανά .
Ιστασης και την Κυρια .
κή του Πάσχα.
enéorpeyav
Αρνητικά
χς στο Νοooκομeίο Πρe
Beçaç névte anó ta avopeνόμενα αnoτελέσματα moa | νν ικριστατικν αnέστρε
Ψυν αpνητικά για ΒARSCoV-2. ovegeu o ek. 16
laovegena A.
Ο Δήμος Πρέβεζας ενημερνει
Για το καταφύγιο αδέσποτων και .
Δίνει μαθήματα αγάπης και σεθασμού Προς τα ζα
H "T.P.
οι εργαζόμενοι
& οι συνεργάτες της
σας ευχονται
Αnό το έτος 2005 .
στο Δήμο Πρέβεζος.
Remouprouσε κατοφ . Πρέβεζος .στς
Vio absonotwv Zouv 20/11/2013,
συντροφιός, του onoioυ 30/06/201 5 ,
n ádcia Aertoupyloc a- 12/04/2016
nKE to 2019 Ko- 05/09/2019 6ev nanκου καταφυγίου του
τμήματος κτηνστρικής
ΚAλό Πcxa
ος ουτό . επίospo 14 ρούσε καν ς αnapa .
ετν unoneroupγίoς tntες nροunoeέσεις κα
συγκεκρμένα λou toυς όρους της σχ ο .
βόνοντας υπόψη τmν με σος νομοθεσίος διότι
op. Πρωτ. 875/12-4. στερείται των aτκν
2005 anópoon dosia uniKotexvKiv unodoλετουργίος κατοφυν
ου , τις εκθέσεις ελey
μν και npoδαγpoφν.
gesa er