Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:







Recognized text:
O AOTOE e
eaggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10088- ΕΤΟΣ 36ο-ΤIΜΗ 16 - Μ. ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ Η ΟΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥ Π.Ο.Υ
ORLD HEALTH PRGANIZATIO
A0on TOV UETOCN
Στις 607,57 μονάδες
Πτση 3,28%
ΠΟΛ ΤΟΜΣΕΝ
Ισχυρό τοοικονομικό
πλήγμα του Covid-19
στην Ελλάδα
μεμετρο
Σελ. 5
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
Σελ. 6
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΝ
O Covid-19 úp0e
το νέφος έφυγε
Παχυσαρκία και
ηλικιωμένοι
δύο παράγοντες
που αυξάνουν
τις πιθανότητες
νοσηλείας
Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
με μάσκα ο Πρωθυπουργός
Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Αξιοσημείωτη υποχρηση εμφανίζει η ατμοσφαιρ κή ρύπανση στην Αθήνα , μετά τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις και δραστηριότητες λόγω της Πανδημίας , σύμφω
να με μετρήσεις της Ομάδας Ατμοσφαιρι
κής Φυσικής και Χημείας του Ινσττούτου
Ερευνν Περιβάλλοντος και Βισιμης
Ανάπτυξηnς (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνν, οι οΠοίες γίνονται στις
κεντρικές εγκαταστάσεις του ΑστεροσκοΠείου, στο Θησείο.
Ως ορόσημο για τη σύγκριση των επιπέδων ρύπανσης ορίστηκε η 23η Μαρτίου,
όταν ξεκίνησε η απαγόρευση της κυκλοφορίας . Οι μετρήσεις αφορούν μέχρι την
12η Απριλίου, εν το χρονικό διάστημα
από την 1η ως και την 22η Μαρτίου χρησιμοποιήθηκε ως περίοδος αναφοράς
των συγκεντρσεων ρύπων πριν την εφαρμογή των μέτρων.
Συμπερασματικά , η περίοδος 23 Μαρτίου-12 Aπριλίου 2020, οπότε και εφαρμόστηκαν τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στο Πλαίσιο της Πρόληψης της εξάπλωσης της Πανδημίας Covid-19, εμφάνι
σε μείωση στις συγκεντρσεις των ρύπων
Που σχετίζονται με την κυκλοφορία οxn
μάτων της τάξης του 30-40% σε σύγκριση
με την Περίοδο 1-22 Μαρτίου 2020 και
τουλάχιστον 10-25% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη Περίοδο του 2019.
Σελ. 3
ΣΕ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ 72
Σελ . 8
ONEKA
Στις 30 Απριλίου
η Πληρωμή
των επιδομάτων
Στους 102 οι νεκροί
στην Ελλάδα-22νεα κρούσματα,
2.192 συνολικά
Σελ. 2
Σελ. 4
Ο λογικός