Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
REGIONAL MEDIA AWARDS 2019
Regional
M. ZABBATO 18.04.2020
AWARDS '19
XTÚTTOS
ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑγα
τον Χ-τύπο, το Χiypos.gr
KAL TO Syneidisi.com
ΕΤΟΣ 24
Rplonal
Regional
Region
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1152
ErIKk. "XTIrce
TIMH: 0.10 eupó
Καλή Ανάστα ση
Καλό Πάσχα
MENCYNE
ZINTI
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ .WWWΧίνpos.g
Όnο το Παρασκήνιο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ
Ο πανεπιστημιακός Κστας Μελάς για την κρίση του κορονοϊού
ΠΑΤΑΣΕΝΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΠΡΟΩΡΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ
Σενάριαγιαπρό ωρες εκλογές
έφερε στο προσκήνιο το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γεγονός που θέτει εκνέ
ου σε κατάσταση συναγερμού τα κόμματα της αντιπολί
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΕ
ΓΙΑΦΩΣΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
Με μελανάχρματα περιγράφει μέσω του Χτύπου> την πραγματικότητα που διαμορφνειτόσο στην παγκόσμια όσο και στην ελληνική oικονομία ο Πανεπιστημιακός καθηγητής τραπεζικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης Κστας Μελάς,
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13
τευσης.
• ZEA.4
Άμεση ενίσχυση
μετά το Πάσχα
Η "ΑΝΑΣΤΑΣΗ" ΑΡΓΕΙ- ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ
Πότε και πς
θα μπει τέλος
στην καραντίνα
του κορονοϊού
BOHOEIA
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:
ΑΝΑΣΑΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτε
ρικν ανάμεσα στους δήμους
που θα ενισχυθούν είναι το
Ηράκλειο Αττικής, η Αγία Πα
ρασκευή καιη Ν. Φλαδέλφεια
- Ν. Χαλκηδόνα
•IEA7
Σε ραδιόφωνο,
τηλεόραση και διαδίκτυο
Πάσχα: Πού θα
παρακολουθήσουμε
φέτος τις Ακολουθίες | την άρση των περιορισμν στην κυκλοφορία * Το σχέδιο για σταδιατης Εκκλησίας
* Γιατί είναι κρίσιμο το διάστημα έως τις 27 Απριλίου * Τιθα γίνει με
κή λειτουργία καταστη μάτων και υπηρεσιν * Τα σενάρια για ηλιΣΕΛ.21| κωμένους, σχολεία και τουρισμό.
Πούθα βρείτε βιβλία
για online διάβασμα
Διαβάζουμε... σπίτι!
. ΣΕΛ. 22
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η β φάση του πολέμου με τον αόρατο εχθρό covid-19 με τους λοι
μωξιολόγους να υπογραμμίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Κρίσιμος
παράγοντας για την Ελλάδα είναι να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια τα περιοριστικά μέ
τραέως τις 27 Απριλίου, κάτι που σημαίνει ότι πρέτεινα κάνουμε Ανάστασην στο σπίτι μας
ΣΕΛΙΔΑ 5
IŞSN 2241-5076
18 04
9 772241"507006"