Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
MINIIN1 APWO A
IMEPISIA ANCAPTHNirCPIaPWOIEOIMEPAA. CTOE IAPYOE H05
Ηπροδοοα
Πολίες uιούκ οppiao
ou1 γpeμμά τις Περιφέpειος
o tyede u
cere ren, an
aJgna çer tetatu patraas
apepiye
Sa tayaIynwttra en.
Πάγος στις έρευνες
για το πετρέλαιο
ALABHMA LE
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΠΑ
KAPAMANAH
IlaMh uco
ATAILIOAO:OE
OA. ZEARIAKE.
EHEIOEK
ΤΙΣ ΤΙΜΙ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΗΤΗE
ANEIAOYN AKOMA
or. MITALUE,
Vnk, me dua
JAI ME MATAINLH
TI NPOTPAHMA
LIMA I GIETIA
HENIAHMIA
ENITAXYNE.
TO AIKAIO
XANETAI
Πάσχα με κάγκελα και περιπολικά
MOKAEENO
KAI ETHN MPAAN
EXA VINONTAU
IEPINWEI
ΠΑΣΤΤΚΙ
steannter
tasuk uedizac.
TAIKI BPOMEIA
PME BATEPA LAI rio:
EANNEN O MEM
ENLLEDI OE
KAI OMOE
TO AMANI
ΚΙΝΕΠΑ
LEKLAKEEIRT
EKIAKE
YNOXDFHEEI
RMMTOT
OROTARIKA
EIETPEVEI
JEEI O TEIOLPAE
Noropopi: Kápjovvo
Makauniaç 7tkq
TIMEPA VAZIHE THN 1
πς όγηξε
η enιδημίο
TO aUToxivnro
ZHPOE
Ngonpopá: DanvKÓ
nivpouve 1ky
OAAS.C
IEAOnONROLLE
AKOIHPIOY ZA3, IHA. 2610 525.220
OPAPIO 8.17
Hin 2610 312530
ai 6981 933337 1 lolupuc
agA apaAe.