Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website Website







Recognized text:
Ενα κεράκι
ACONAS
Τα κοιμητήρια συγκαταλέγοντα στους τoηouς λα.
τρείας , οπότε nopαμένουν κλειστό και έτσι θα είαι
κλειστά και Μεγάλη Παρασκευή.
0 Δήμος Ξάνθης θα ανόψει, ως nρoέκτοση του χε ριού ους σε όΠα τα καιμπτήρια των διοικτικν του
oρiw, τα καντή λια με 5.000 κερά δωρκείας, την ρα
της τέλεοης του Τριοάγου , για τους ανθρnους μας,
γα τους αγannμένους μας, και όλοι μαζ θa npoευ.
noύμε anό τα oniτia μας , ουτές τς διαίτερες ημέDEC.
E O H ME-PIAA
M. IIEMITH 16 AIIPIAIOY 2020- A. qviiau S847- Eteç: 370, 0,50 EYPA -1 MAKEANIAI 4 KIN EANHHO ISINITIT
KAOHMEPLNH
-ΤΗ ΣΦ
OPAKHE
Ανάβουμε
για εσάς
ένα κεράι
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
Μ.Τσέπελης:
"Μένουμε Σπίτι.
Κερδίσαμε ακόμη
μια μάχη.
Δεν κερδίσαμε ακόμη
τον Πόλεμο"
για κάθε αγαημένο σος
MENOYME
Ευχαριστούμε την εταιρία " Dasterr nou ευγενικά
χορηγεί τα υλικά γα το οκonό αυτό και όλο το ηροσonικό των κοιμητηρiων του Δμου Ξάνθης nou συνδρόμει στη δρόση αυτή.
0 συμβολισμός της Αnοκαθήλωσης του inooύ Χo
στού και της ταφής του , n Μεγάλη θυσία noυ έγνε
aitia ka pbco anonútpwonc Tou avepónvou VÉVOUC.
νυ μας δsίνουν τον δρόμο του συτοηεριορισμού, της
AHMOC
2UI ANOHC
ZEAIAA3
ο ιατρικός Συλλογος Ξάνθης
ζητά από τον ΕΟΔΥ
να πάρει ανάλογα
με τον πληθυσμό
αριθμό δειγμάτων
AVAMOTOR
στέρησης , την κοινωνικής anoσταοιonoinonς , του
"ένουμε onitr, για να φτοουμε nος τη χερά την
anodέoμευσn, τη nutpωσn, την Ανάσταση .
Μένουμε oniτι .
Προσευόμαστε γα τους κεκοιμημένους.
Το βλέμμα μας στρέφεται npoς τmν επόμενη ημέρα, τη χαρά, την ελπίδο, την Ανόσταση της κοινωνίος.
Ο Δήμερκος Ξάν0ης
Εμμανουήλ Χρ . ΤσέnsAnς
has happened re
ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ:
"Δεν δίκασαν, στηρίχθηκαν
| σε ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ
αλλά ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
ion abour
ΓΣΕΒΕΕ
Κινδυνεύουν
XEAIAA 4
να κλείσουν
100.000 μικρές επιχειρήσεις
γίαυτούς απόφαση
EAIAA 3
Ψεκασμοί και αnολυμάνσεις ΓΑnαγoρευση
στο Δήμο Τοπείρου
για την αποφυγή διάδοσης
του κορονοίού COVID-19
õIakonńÇ
Παροχής
ρεύματος
από ΔΕΗ
ZEAIAAS
Υπηρεσία deivery από το ζαχαροηλαστείο | και ιδιτες!
"ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ"
"8a Bekape va oaç evyrpiooue on amo
τη Δευτέρα 13 Αιρλίυ βα είpαστε και κάλι
kovet oaç ya va n keipee rinota ani to yiopΠαρόχους
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
μpt oε ανω λορομετικό Ποχm ΚΑΙ ΑλΛΟρευματος"
ZAXAPONAACTEKO
TO KATI AMMO
VOURVOUKELI
"I0zakdz
Me σεβοσμό στη διμόσια υγεία και oίοηα
ευθύνης, gρoτείουμε τη υmρεσ 4δen και σέρνουμε στην πρτα σος οις αγαπρένος
oaç yedoeiç ue éva dvo tiepavyn oTo 25d1072513.
Μeνουμε σtα το amλaμβάουμε το apοδοσιακό nτpρουορόδοτο τοουρ α, χεpοm
Επιστολή
διαμαρτυρίας
επμελητηρίων!
αοσχαλενά φy, τούpτες και όπ άλλο αγοάμε
Συνεχίζουμε κάνοντας pόνο θεuκές κα ανοιόδο ξος οκέρν.
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
XEAIAAS
OL EANGHE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα