Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Με... leasing στην κύρια κατοικία τους δανειολήπτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
VOGUE
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡONΤI2ΕΙ ΓΙΑ.ΕΞΤΡΑ ΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ!
KOME OYS
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
MIKY Novhyr
CONECA TONNS
ΠΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 15
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
SH KAOHMEPINH
9 "771108 979147
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101οΑρ. φύλλου 30.397Ιδρυτής Γ. Α. Ελάχος
AOHNA, M. IIEMIITH 16 AII PIAIOY 2020
www.kathimerini.gr• €1,20
Οι ψηφιακές
προκλησεις
για την τρίτη
ηλικία
Αηδρόσεις γα υς κοήσυις Τραμ Με. leasing
στην κύρια
κατοικία τους
Αντιδράσεις για τις κινήσεις Τραμπ
tpitn
δανειοληπτες
Η ανασφάλεια απέναντι στη νέα
τεχνολογία- Μαθήματα από τράπεζες
Σχέδιο για κρατικό φορέα απόκτησης
ακινήτων των οικονομικά ευάλωτων
Η νέα πραγματικότητα ανe δειξε σε ρόλο πρωταγωνιστ ρούσαν να διεκπεραισουν
κό τη σύγκρονη τεχνολογία , ηλεκτρονικά τιs συναλλαγέs
προκειμένου να αποφεύγεται
η άμεση επαφή σε μια σειρά θρωποι που είναι εξοικειωμέ
από συναλλαγέs . Μαζί αναδεί
xθηκε ο ψηφιακόs αναλφαβη- μέσων εμφανίζονται περισσό
τισμόs αρκετν μεγαλύτερων ερο επιφυλακτικοί όταν πρόσε ηλικία ανθρπων , οι οποίο ,
όπωs επισημαίνουν οι ειδικοί , λαγές . Οι τράπεζεs , πάντωs,
συχνά αισθάνονται ανασφά - παραδίδουν μα θήματα στουs
λεια η και φόβο απέναντι στη
χρήση νέων τεχνολογιν . Η
εξήγηση του τρόπου χρησns με τιs ηλεκτρονικές συναλ τουs με ήρεμο και ψύχραιμο λαγέs . Σελ.3
τρόπο είναι συχνά το ακλειδν για την αποδαιμονοποίη Εεκίνησε η anονομή
ση τηs τεχνολογίαs, που στιs
μέρεs μαs μπορεί να αποτελέ
σει αντίδοτο και στη μοναξιά.
Μία από τ1s πΙοχαρακτηριστ
κέs εκόνεs τns περιόδου που
διανύουμε είναι αυτή των ανθρπων που περιμένουν για
ρα έξω από τράπεζεs προ - οδός) , αλλά υποχρεωτική
κειμένου να εξυπηρετηθούν . μάθηση
Συχνά πρόκειται για μεγαλύτερουs σε ηλικία, που θα μποέναρξη τns μίσθωσns θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη μετατροπή
τns σύμβασns σε μίσθωση με δικαί ωμα επαναγοράs και εικοσαετή δι άρκεια. Ουσιαστικά πρόκειται για
ένα μοντέλο leasing, με το οποίο
εκμισθωτήs, αφού καταβάλει κανονικά τιs δόσειs-εvoίκιο για συγκε
φωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη , κριμένο χρονικό διάστημα-, έχει
το δικαίωμα να αποκτήσει το αντι
κείμενο τms μίσθωσns-εν προκειμένω το ακίνητο-καταβάλλονταs
ένα προκαθορισμένο ποσό . Σύμ
φωνα με το προσχέδιο του νομα
σχεδίου που συζητείται αυτή την
περίοδο μεταξύ τns κυβέρνησns
και των εμπλεκόμενων φορέων,
η σύμβαση θα λύεται σε περίπτω ση που οοφειλέτηs δεν καταβάλει
κριτήρια, θα μεταβιβάζει την κύρια τρία μισθματα . Τα κεφάλαια του
φορέα θα προέλθουν από το Δημόσιο και από τιτλοποίηση απατήσεων , εν η διακείρισή του θα
ανατεθεί σε εταιρεία διαχείρισn
Τη μεταβίβαση σε κρατικό φορέα και
την επαναμίσθωση τns κύριαs κα
τοικίαs δανειοληπτν που πτχευτουs. Ωστόσο, ακόμα και άνσαν και θεωρούνται οικονομικά
ευάλωτοι προβλέπει το νέο πτωχευτικό δίκαιο που προωθεί η κυβέρνηση και θα αντικαταστήσει το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Σύμ
νοι με τηχρήση διαδικτυακν
κειται για τραπεζικέs συναλ
η οποία συζητήθηκε εκτενs σε
χθεσινή τηλεδιάσκεψη κυβερνητ
κν και τραπεζικν στελεχν, θα
συσταθεί κρατικός φορέas απόκτ,
σns και επαναμίσθωσηs ακινήτων .
Σε περίτωση που κάποι0s δανειοληπτηs πτωχεύσει , αφού εκποιηθεί
η υπόλοιπη περιουσία του και υπό
την προϋπόθεση ότι πληροί συγκεκριμένα- αυστηρά-οικονομικά
πελάτεs μεγαλύτερns ηλικίas
που δεν είναι εξοικειωμένοι
αψηφιακής σύνταξης
Σελ . 24
ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ αΚ
Εν η Πανδημία καλπάζει και ο μακάβριος απολογισμός της ανεβαίνει, ο
Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας , κατηγορντας τον για αναnoτελεσματικότητα στη
διαχείριση της κρίσης και συγκάλυψη των ευθυνν της Κίνας . Την ανησυχία
του για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε το σύνολο, σχεδόν, της διεθνούς κοινό τητας , συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων συμμάχων των ΗΠΑ. Σελ. 9
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΥΜΙΩΤΗΣ
Δεν υπάρχει αβασιλική
κατοικία του σε αυτόν τον φορέα
με τίμημα την εμπορική αξία Στη
συνέχεια θα μπορεί να διαμένει σε
αυτην για 12χρόνια καταβάλλονταs
ενοίκιο. Εντός τριν ετν από την
ZEA. 3
πιστσεων. Σελ. 22
ΣΗΜΕΡΑ
Οταν η ελπίδα νικάει τον φόβο
Havooia
KYPIO APOPO
το κλειδί
on páxn
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Εξοικείωση
από όλους
Ρεκόρ
υπερπτήσεων
σε 100 ημέρες
Με τον κορωνοϊό
Εως τα μέσα Απριλίου πραγματοΠοιήθηκαν 217 υπερπτήσεις από την
Τουρκία, τη στιγμή ου το 2019, Πou
ήταν η χειρότερη χρονιά σε επίπεδο
υπερπτήσεων , είχαν καταγραφεί στο
σύνολο του έτους 124. Σελ . 8
Ποιος έχει ανοσία στον κορωνοϊό;
Ανάμεσα στοus πολλούs παράγοντεs αβεβαιότηταs γύρω από τον
COVID- 19 είναι καιn αντίδραση
του σματοs στη μόλυνση και τι
σημαίνειαυτό για την εξάπλωση
τns ασθένειαs, εξηγούν οι New
York Times. Το ιδανικό σενάριο,
Η επικράτηση τωνψηφιακν
εργαλείων στιs συναλλαγέs,
στιs δημόσιες υπηρεσίες , αλλά και στην επικοινωνία, ε ναι η πρδοδ0s που εκμαίευσε ο ι6s. Ωστόσο, από αυτές
τ1s δυνατότητεs αποκλείο νται συνήθωs εκείνοι που τ1s
έχουν περισσότερο ανάγκη,
για να προστατεύσουν την
υγεία τοUs , αλλά και για να
απαλύνουν την απομόνωση:
οι ηλικιωμένοι. Το επόμενο
στοίχημα θα είναι μια εκστρατεία εξοικείωσns και αυτν
των γενεν στα νέα μέσα .
που θέλει τουs ασθενεis να διαMNPINO AE MEP
θέτουν στη συνέχεια δια βίου
ανοσία , ισχύει για πολλές λοιμ ξει. Ωστοσο, ανησυxία προκαλεί
το ενδεχόμενο νέαs μόλυνσηs ,
δημιουργνταs αμφιβολίεs για
την ικανότητα του ανθρπου
να αποκτήσει αποτελεσματική
Δημοσιονομική
ευελιξία διαρκείας
0 99χρονος Βραζιλιάνος, βετεράνος του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, Αρμελίνο Πιβέτα, χαιρετάει στρατιωτ
κά καθς παίρνει εξπήριο από το νοσοκομείο των ενόπλων δυνάμεων στην Μπραζίλια. Πανηγύρισε το ρεκόρ λέγοντας ότι η νίκη του αυτή είναι μεγαλύτερη και από την επικράτηση στον Πόλεμο. Σελ. 6
Παράταση της αναστολής των δημοσιονομικν κανόνων της Ε.Ε. ζητεί
σε συνέντευξή του σε μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες ο υπουργός
Οικονομικν της Γαλλίας Μπρνό
Λε Μερ. Σελ. 27
ανοσία στην ασθένεια. Σελ. 11
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤοΥ ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
PwCAcademy Greece
Ενας καλός άνθρωπος
22 νέα κρούσματα, στις 2.192
οι επιβεβαιωμένοι ασθενείς
του κορωνοϊού-Στους 103
οι νεκροί
Είσαι δικηγόρος,
γιατρός, μηχανικός,
σικονομολόγος,
ειταιδευτικός,
ερευνητής και
δικαιούσαι
Κάθε Πολιτικός είναι αναγκασμένος, εξ
επαγγέλματος θα έλεγε κανείς , να ε φορείται από βεβαιότητες. Αμφιβολίες
και διλήμματα αποτελούν Προνόμιο καλλπεχνν και διανοουμένων . Οταν λοιπόν
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
βρέθηκε αντιμέτωΠος με το φάσμα του
θανάτου που Προκάλεσε η εμφάνιση του
κορωνοϊού, είχε τη σωφροσύνη και το
θάρρος να άρει τις βεβαιότητές του και
να ομολογήσει άγνοια .
Ετσι Προέκυψε ο κ . Συωτήρης Τσιόδρας ,
ένας αφοσιωμένος υπηρέτης της επ στήμης και του δημοσίου συμφέροντος.
Είδος ανθρπου μη Παραγόμενο από
την ιδιωτική πρωτοβουλία, Πou ο ρόλος
της είναι να αξιοποιεί δεξιότητες δημι
ουργντας πλούτο. Χρήσιμο βέβαια και
αυτό, δίχως αμφιβολία .
Και άρχισε ο . Τσιόδρας να απευθύνεται
στους τηλεθεατές, ανεπιτήδευτα. Δίκως
την έπαρση της αυθεντίας-αν και εξ χων επιστήμων-, αλλά ως συμπάσχων .
και εμείς, οι τηλεθεατές, τον Παρακολουθούμε με κατάνυξη . Ενας καλός άν θρωπος με δύο λέξεις, Που Προφανς
έχει συνείδηση και ενός άλλου κόσμου .
Αλλά η ζωή θα επανεύρει τους ρυθμούς
της σε νέα βάση. Είναι αμφίβολο εάν τα
δίκαια εγκμια Προς τους γιατρούς, το
νοσηλευτικό Προσωπικό , θα έχουν την
αντίστοιχη Προς την Προσφορά τους οικονομική ανταμοιβή. Η αν θα υπάρξει
ανόρθωση εκ βάθρων του ΕΣΥ.
οι Πολιτικοί ηγέτες μας συντόμως θα
επανέλθουν στις εμμονές και στις βεβαιότητές τους . Η αντιπαράθεση πυ
ήδη άρχισε θα κλιμακωθεί . και σταδιακς θα απωθείται το δέος του θανάτου ,
για να τεθεί σε λειτουργία η Παραγωγική διαδικασία. Το Πλήθος Που πειθάρxησε εντυπωσιακότατα έως τρα είναι
άγνωστο Πς θα αντιδράσει.
Μόνον Που σε αυτή τη δεύτερη φάση
της κρίσεως δεν θα υπάρξει κάποιος
νέος Τσιόδρας, Που θα μπορεί να απεuθυνθεί με Πειστικότητα στον κόσμο,
όπως συμβαίνει σήμερα. Και η διαχείρι ση της νέας καταστάσεως θα είναι δυσχερέστατη- ενδεχομένως εφιαλτική .
Η κρίση θα έχει διάρκεια και βάθος ,
όμως ας τα αφήσουμε αυτά για αργότερα. Ολοι θα θέλαμε να ήταν τα Πράγ ματα αλλιτικα. Αλλά ας υπομείνουμε
καρτερικά την Πρτη φάση της δοκι
μασίας μας. Την Εβδομάδα των Παθν
περνάμε.
Σελ. 6
Εκδοση 7ετούς ομολόγου
στη σκιά προβλέψεων
για χρέος 200% του ΑΕΠ
Ε Στα ταμει ακά διαθέσιμα
Προσφεύγει Πλέον η κυβέρνηση
για να καλύψει τις αυξημένες
δαπάνες λόγω κορωνοϊού
το εκταιδευτικό
επίδομα των C600;
Σελ. 23
Η PwC Academy σου προσφέρει
την ευκαιρία να παρακολουθήσεις
τα online προγράμματα κατάρτισης
για επαγγελματίες στην Ελλάδα.
ΘΕΩΡΕΙΟ
Χαλάρωση και .
στην ενημέρωση
www.pwcacademy.gr
Σελ.4
21068745592108114175 2108114205
REUTERS / LEAH MILLS
S UNUM
REUTERS/UESLEI MARCELINO

Τελευταία νέα από την εφημερίδα