Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
our EATA
teveltete
PARHINHS
M. NEMNTH
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ceare
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧ0Υ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ
ENIKOINANIA
EBAOMAAIAIA E OHMEPIE TAN ANANTAXOY O A NPINAIAN
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22283
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2868
Τιμή ούλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΩΝ
E-mail: [email protected]
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
H ANACTACI0
"ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ" ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΤΗ ΕΝΔΟΞΩ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΣ
Αγεττητοί μου.
ερα σούτό τό λαμπρόφωτο μερόνυχτο τής Αναστάσεως ,
κατά το όποίο όλα γέμοαν μέ φΩΣ, συνέβησαν μεγάλα γεγονοτα.
υθανάτου έουτάζομεν νέχφυον.
Άδου τήν καθαίρεσν .
Κανένα σημείο τής έπιγείου
ζωής του Κυρίου μας δέν
ύπέκειται σέ καμμία λογική
έρμηνεία . Γιορτάζουμε σήμερα
τήν Υπερένδοξο Ανάστα ί
του . Σαύτήν δέν ύπάρχει κα
νένα πρoηφύμενο μέ τά δσα
θαυμαστά είχαν συμβεί.
Παραμερίστηκαν δλα τά φυοκά
και ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΙ!
Mαi ΑΛΗΘΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!
Μέ τήν άνάστασί του πλέον
έχουμε μά μεγαλειδη σειρά
búpuv.
Ποιός ήταν ό μέγας nόνος .
καί το σκιάχτρο του άνθρπινου Γένους: Ήταν ό θάνατος.
Γιαύτό καί ό γλυκύτερος naaνας nou γaντηκε noτέ είναι τά
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ
aΠού είναι θάνατε το φυβερό κεντρί σου; .
i άλλο γιορτάζουμε σήμερα: Τήν καθαίρεσι του Αδη ς
ΕΥΧΕΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!!
Προστατεύουμε αυτούς Ua
Πoυ Αγαπdμε!
MENOYME
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ .
ΑΠΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ DUKE ΤΩΝ ΗΠΑ
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ακοτεινού και άπαράκλητου τόπου συναθροίσεως τν μέχρι
Γενκή διατίστωση είναι όι η κουνωνία ης Φλρνας έα εn
δείξει υψηλό επίπεδο ωριμότητας και τπpεί με ευλάβεια τα πε
popuτικά μέτρα mou εχουν επιβλη ε. Τα ελαχιστα Πεpιστατικά θεοααωνίης κα ταυ ΠανεΠστημίου Duk τwν ΗΠΑ δημουρηθηκε κυρίαgχος Αδης , καί ζή mολnaύετα Καί ρυδείς επί μηματος
που έχουν καταγραφεί, και σε oραμένες πεpnτσεις έαι εneμβει ο γοφος ββλιΟγOφικον ανφορων μα βαση δεδομένων με Χριστός γάρ έγερθείς έκ νεκρν , άπαρχή τν κεκομημένων
η Αστυνομία , αnοτελούν την επιβεβαίωση ότι σε κάθε κανονα επιστημονικό άρια απo όλον τον κόσμο , σχετικά με τη μελέτη εγενεο.
υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.
Η υποδειγματική συμπεριφορά των Φλωρινιωτν έχει aτνδeονται εοα μς Το σύγολο των πoρσπουπν και των αννeσκιρτντες ύμνομεν τόν αίτιον. . Ο έ Μέγας αίτιος, αυτής
συμβάλλει στε στην περιoχή μας να έχουμε προλάβει την εξάπλωση του κορωναίού και να έχουν παρουσιαστεί μόνο δύο
επιβεβαιωμένα κρούσματα.
0 πρτος υμπολίτης μς μετά αnό την προλεπόμενη νο - ημοσκατο Τον ανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα - κι
σηλεία στο νοσοκομείο Φλρνας πήρε εξτήριο εδ και μέρες
εν ο δεύτερος , αno την περοσμένη εβδομάδα , νοσηλευάμενος ανδαuς
στο, νοσοκομείο , δεν έχει παρounιάσει συμπτματα που να εn.
βάλλουν αλλαγή στα μέχρι σήμερα ακολουθούμενα .
Όλα τα υπόλοιπα δείγματα nου έχουν αποσταλεί από την
Φλρινα εξετάστηκαν και είζαν ορνητικό αποτέλεσμα.
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ COVID-19
τότε ψυχν .
θανατθηκε ό nαντοδύναμος θάνατος! Καθαιρέθηκε καί ό
Με πρωτοβαυία ερευνητν του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
του COVID -19 που δεν απαριθμούνται μεμονωμένα , αλλά
Γιαύτό καί όλοι μας όπό σήμερα και μέχρι συντελείας
τής άγας χαράς είναι ό μνος εύλογητός Κύριος . Γιαύτό και
φορν τους.
Περισσότερα από 100.000 άρθρα -Πάνω ano χίλια έγουν οα μας "00ξάζουμε την αγία άνάστοσί Του.
Αγαπητο μου.
Εύχομαι σέ όλους νά άντλούμε Φς καί Ελπίδα άπό τά
Κενό μνήμα του Αναστάντος Κυρίου , γιά νά Πορευθούμε στή
περίποu 1.000.000 ούνδεαμο πεpιέχονται στον γράφο .
Τα ββλιογραgκά δεδομένα είνα διαθέσιμα στους ακάλουθoυς ή μας καί στήν παρούσα παγκόσμια δοκιμασία
Eίθε ό Αναστάς Κυριος να μάς χαρίση άκομη ένα ρο.
Τόν θάνατο καί τήν καθαίρεσι του τρομοκράτη ίου.
https://lg-covid-19-hotp.cs.duke.edu
http://www.kaggle.com/nikospitsianis/lgcovid19hotp
https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3728215
ΧΡΙΣΤΟΣ AΝΕΣΤΗ-ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
Μέ άναστάομες εύχές
Ο Μητροπολίτης
Η ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
t0 ολωρίνης, Πρεσπν & Εορδαίος
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Εν μαίνεται ο Εμφύλιος Πόλεμος , το κατακα
ημένο Μεσολόγγι αμνετα ολομόναχο το 1826. Το
πολιορκούν ο μπραήμ πασός της Αιγύπτου και ο
Κουταής ποσάς με ουρές δυν μες πεξκού, πικού
και πυροβολικού . Ανάμεσα στους Ελεύθερους nολιορκημένους είναι πολλοί Βλάχοι από την Πίνδο
με κορυφαία την Σαμαρίνα και τον Ασπροπόταμο .
Από την γενέτειρά μου Νέβεσκα είναι η noλεμκή
φάρα του 2ούρκα που διασωζεται και καταφεύγει
στη θεσουλονίκη nou ονμάζει Mεσολογγίτες τους.
2ιούρκα. Την Φpουρά διοκούν οι Βλάχοι αρματολοί
του Ασπροποτάμου Νικόλαος Στορνάρης και Χριστόδουλος Χατζηπέτρος . Γραμμτικός του Στορνάρη
είναι ο Νικόλαος Καομεύλης , Βλάχος από το Πσοδέρ . Στο μνημειδες έργο του uΕνθυμήματα
Στρατιωτικόν καταγράφει όσα έζησε κατά την ΕΒνεγερσία .
Αποκλεισμένο το Μεοολόγγιλιμοκτονεί, αλλά δεν παροδιδεται. μαχνων των εχθρν έως εις το αυλάκι του Ουμέρ πασιά aίνων , Δy γράφτηκε άλλο τέτοιο Βιβλίο κι ούτε Βά γραφτή
Γράφει ο Κασομούλης : αΑπό τα μέσα Φεβρουαρίου άρχισαν είχεν γιομίσει και έπρεπεν να κινηθούν οι έμπροσθεν δια να Αυτο δέ είναι όΕσταυρωμένος Κύριος μας Επαναλαμβάνω
πολλαίς φαμελλιαίς να υστερούνται το φυμ . Mια Μεσολογ- λάβουν καρόν να εξλδουν και α onεν ερχόμενα τους οτοου μετά νσεως της καταστάσεως nου βνουμε.
γίτισσα , Βαρβάρηνα ωνομάζετο , ήτις περί8αλπεν οσθενήν και
τον αυταδελοον μου Μήτρον , ετελείωσεν την θροφήν της και
μυστικά μοίμ άλαις δύο φαμελλιαίς Μεσολογγίτικες 6σφαξαν μέτωπα και αnό το ηλευρόν Του προς mv Λouvέτταν χαρακμα - παιδικής ήλικίας , καί σέ όλα τά προηγούμενα χρόνια της
ένα γuιδουροκ πολάρι, και το έραγιν. Ταις Τύρα όπου έτρωγν
ερτησα nου ηiραν το κρέας , και τρόμαξεν η φυχή μου όταν κεφαλάς των να λέτουν και ουτω να δουρεκζουν στρωτά, αλλά στγμές αύτές άπό τή οκέψ μας!
dκουσα όι ήτον γαδούρι Mα συνδροφιά στρατωτν Κραβαρτν έρριπταν όπως εδύνατο ο καθείς , στπε τα βόλια εούριζαν μια
είχεν έναν σκύλον εκε κρυφά και ουτο τον έσφαξαν και τον
payeipeuoov.
' Παp όλα αυτά, οι Ελεύθεροι Πολιορκημένα αμύνονται πει τα δύο εκατέρωθεν οχυρματα εκένωσαν κατ ' εμάς τα όπλα
νασμένοι δυ ακάμη μήνες . Τον Απρλιο μήνα , Κυραή των Βαων των και τα πupοβόλα και εδάθησαν εις την φυγήν δύτ , Eι .
1826, πραγματοποιούν την Ηρuίή Εξοδό τους . Ο Κασομούλης σηδήσαντες α εδκοί μας μέσα, τους έβαλαν ες αταξαν έκοφαν
είναι εχεί κα την neργpopαι aυθεντικά. Αυτούoια αποσπoσματα όσους επρόφθασεν και εδυνηθη ο καθείς από αυτούς , ο
εχείνων των αναμήσεν του ακολουθούν ως εξής:
Ευρισκόμενα όλαι ο Ελληνες, ετοιμσμένοι εις το γελέκι nεδύν των και άλλοι αναμεταξύ ημν . Δεν άκουγες άλλο αυτήν
με το σπαθί και το μαχαίρι εις το χέμ και με το ντουφέκι εις τν ραν παρά τον κτύπον των σπαθυν και γιαταγανιν , ωσάν
τον μον , ιδού φθάvει κα ο Μης (Μnότουρης) . Εδιάβανεν ερχ - εις το μακελλείον .
μενος προς ην προσδιορισμένην γέφυραν. Την στιγμήν αυτήν
ο Ιμπρομης έρριπτεν ακατάπαυστα βόμβαις εις την
πόλιν , εν όλοι ευρισκόμεθα εις το Πoδάρι όλοι
κρυφογελούσαν εννοήσαντες ότι δεν είχεν θετκήν ΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ , ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
πληροφορίαν της ρος και του τpόπoυ της Εξόδου
μας. .
"ουούντες το χμα του Μεοολογγίου αποχαιρε - αστός έπαθεν ύπέρ ήμν ύμίν ύπολμπάνων υπογραμμόν.
τούσαμεν με δάκρυα μίαν θέσν , ήτις μας εφανετο Ιv επακολουθήσητε τοίς Τνέσιν αυτου.
ό0 ήτον ο Παράδειος , και εκ την οπoίαν aurναμεν να
τόσους rpωας ζωντανούς, μλον οπού αγνοούσαμεν
και ημείς τν Τuχrην μας Αμέσως εκνήθημεν κατόπν
του Νότη . Με τας σημαίας αναπεπταμένας και κι
νουμένας κατ' αυτν , 0ρχισαν ο εχθροί να πυρο βολούν, αμέσως οι Έλληνες, συσσωτευόμενοι , έπιπτον καταγής όλοι θλιβόμενοι ένας τον άλλον δα
να προφυλαχθούν από τα βόλια και ολοέν εξακολοETKYKAIOE 118.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ
ΑΠέτρου 2,21
Πρός τον Ιερό Κλήρο ,
τις Μοναστικές Αδελφότητες
και τον εύσεβή λού
της Μητροτολιτικής περφερείας μας
Αγαπητοί μου .
, Εύρισκόμαστε αύτή τήν μεγαλειδη ρα όλα οί χριστιανοί
TOU NiKou Méprčou
υθούσαν να εβγαίνουν. Η πεδιάς , αnό ταις άκραις των προ-αδελφοί ένπιον του Πολυτιμοτέρου βιβλίου όλων τν
είμαστε
όλο ένωπιον του Εσταυρωθέντος Κυρίου . Δέν λείπει κανες .
"Το πup των εχθρν oρχισεν να αυξάνη από τα δύο αυτν Οnuς ήμασταν πέρυσι τέτοια ρα . Οπως ήμασταν έκ
εμπύδιζεν το αυλάκι οπού έμελλον να διαβούν- .
τος ή από απειpίαν οι Αραβες ή από φόβον δεν εσήχωναν τας ζωής μας τέτυα ρα . Πόσες άγιες μνήμες διέρχονται Τις
συνέχεια στην σελίδα 3
oργuά σχεδόν υψηλότερα από ημάς , Ετομάσθημεν, και με μίαν
φωνήν: A , α! a! Επάνω ταυς! Πάρτε τουψ. Όλο οι Άραβες ano
Η ΚΥΚΛΟΦΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
Η ΦΩΝΗ συνέχισε την έχδοση και παρέμεινε κοντά στους
αναγνστες αυτή την δύσκολη περίοδο με την συμβολή του
Τυπογράφου μας Γιάννη Αριστείδου και των εργαζομένων σπο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤA) Πou ολοκληρνουν την
αποστολή μας και τους ευχαριστούμε για μια οκόμα φο0
Η ΦΩΝΗ, oως κάθε poνο εv θα κυκλοφομήσει την επ μενη
Παρασκευή 24 Απριλίου 2020, εβδομάδα της Διακαινησιμου .
θα είμαστε πάλι μαζί την Πέμπτη 30 Απριλίου , λόγω της
αργίας της Πρωτομαγιάς
έφευγον, οι μεν προς τν θάλασσαν , οι δε προς το στρατό ρά.
ουνέχεια στην σελίδα 2