Πρωτοσέλιδο Kontra News: Έρχονται μαύρες μέρες για τον λαό και τη χώρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| KQ NTRA
M. TETAPTH
15.04.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1906
TIMH 1€
kontranews.gr
ΣΤΟ 21,5% Η ΑΝΕΡΓΙΑ, 10% Η ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙ ΝΑΞΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΟ 200% ΤΟΥ ΑΕΠ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
MEPEZ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ
TIA TON
ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝT
οι ΕΟΙΑΛΤΙΚΕΣ Προβλέψεις του ΔΝΤ για T5 συνέπειεs nou θa npoκαλέ
σει ο κορωνοϊός στην ελληνική οικονομία ηρομηνύουν μαύρεs μέρες για τον
λαό και η χρα .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΣΕΛ. 12
Το σύνδρομο
της Στοκκόλμης
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΕΚΠΛΗΚΤΟ οι Ψυχίατροι διαπίστωσαν
ότι μετά από μέρες ομηρίαs οι επιβάτεs
μιαs πτήσns, nou ηpοσγειθηκε αναγκα.
σικά στο αεροδρόμιο τns Στοκκόλμns όp
χσαν να ταυτίζονται με τοus αερoπειρατέs .
ΤΟ ίδιο σύνδρομο αναπτύσσει και ο κό
σμοs nou Bρίσκεται κλεισμένοs στο σπίτ
Του λόγω τηs navonμίas .
Πρόγραμμα
για μαζικά τεστ
ανίχνευσns
κορωνοϊού στην
Ελλάδα
ΣΕΛ. 2
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΑ 800AΡΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΣΤΗ συντριηική ηλειοψηφία του ταυτζεται
με την εξουσία nou επάλει τα μέτρα ακό
μα και αν αυτά είναι αναποελεσματικά.
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕΛ. 12
Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ του Τραμη στην Αμε
ρική αnογειθηκε Παρά το γεγονός ότι
μετράει δεκάδες χιλιάδεs νεκρούs και τα
νοοκομεία δεν διαθέτουν ούτε μάσκεs .
ΣΑΛΟΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDΙΑ
ΣΑΡΔΕΛΑ- ΣΕ ΑΣΑΝΣΕΡ ΜΑΖΙ ΜΕ 13 ΑΤΟΜΑ
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ!
ΠΟΥ: As μην
περιμένουμε εμβόλιο
τOUs επόμενοus
δδεκα μήνεs ΣΕΛ 13
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ, 12
ΟΑΛΕΗΕ ΠΙΠΡΑΣ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΝTRA
KONTRATO
Ο Πρόεδροs του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει τα χαρτιά του αnoκλει
στικά στο Κonra. Η καραντίνα , τα μέτρα τns Κυβέρνηons,
η επόμενη μέρα μετ την Πανδημία και ο διχασμός στην
Ευρηη: ο Αλέξηs Τσίnpas σε μια ζωντανή συνέντευξη εφ
όλns τns ύλns στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κonira με
τον Γργο Μελιγγνη , σήμερα στιs 22.00 .
εδΠρωταγωνστής
síval nevnuÉpoan cou
THOPPOI MEAIrrONHI
KENTPIKO AEATIO ELANEEON
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 2200 KOΝTRA